کد خبر: 5903
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۳

هزینه خانوار ۴ نفره ۲٫۲ میلیون تومان شد

هزینه خانوار ۴ نفره ۲٫۲ میلیون تومان شد

مقامات کارگری می گویند نتیجه بررسی‌های میدانی در سبد هزینه های خانوار در استان‌های مختلف در ۳ ماهه اول امسال نشان دهنده افزایش هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری در ماه است.

آخرین رقم اعلام شده درباره سبد هزینه های کارگران یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که این رقم در بهار امسال به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان افزایش یافت.یکی از مهم ترین مباحثی که خانوارهای کارگری کشور با آن روبرو هستند، تامین معیشت و درآمد است؛ هرچند این مسئله تنها مربوط به کارگران نیست و تمامی گروه ها در جامعه با آن درگیر هستند، اما به دلیل پایین بودن دستمزدهای قریب به اتفاق کارگران، این مسئله در زندگی آنها نمود بیشتری دارد.از این رو، مسئله تامین معیشت و درآمد با توجهات بیشتری از سوی جامعه کارگری کشور دنبال می شود. در حال حاضر، بیشتر از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند که تغییر سطح درآمد و زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد.‏
با وجود سال‌ها چانه زنی و پیگیری مطالبات کارگران از سوی نمایندگان آنها در مجامع عالی کشور از جمله شورای عالی کار، اما هنوز هم بین درآمدها و هزینه های واقعی خانوار کارگری کشور فاصله معناداری وجود دارد.این موضوع درباره حداقل دستمزدها بیشتر قابل توجه است، چون به گفته کارشناسان بازار کار، حداقل دستمزد حدود ۶۰۹ هزارتومانی تعیین شده برای سال جاری در بهترین شرایط تنها تامین کننده نیاز ۱۰ روز اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود.وجود این مسئله برای میلیون ها مشمول قانون کار باعث شده تا افراد برای چاره جویی این مشکل، به انجام مشاغل دوم و سوم رو بیاورند، همچنین افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار نیز راهکار دیگری است که این روزها در بین گروه های زیادی از جامعه دنبال می شود.‏
براساس روال هر ساله که موضوع افزایش دستمزدهای سال آینده در نیمه دوم سال مطرح و در قالب آن برخی کارهای کارشناسی انجام می شود، امسال نیز نمایندگان کارگران اقداماتی را در اینباره آغاز کرده اند. آنها با تشکیل کارگروه هایی به دنبال تدوین پیشنهاداتی درباره دستمزدها و ارائه آن به شورای عالی کار هستند.هادی ابوی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه از طریق تشکیل کارگروه هایی در استان ها، بررسی های مربوط به دستمزدها و وضعیت سبد معیشت کارگران آغاز شده است گفت: با وجود اینکه دولت عنوان می کند نرخ تورم کاهش یافته، اما بررسی‌های ما کاملا در زمینه سبد معیشت خانوار کارگری و تغییرات آن انجام می‌شود.وی اظهارداشت: بررسی های ۳ ماهه اول سال جاری که به صورت میدانی انجام شد نشان داد که براساس قیمت‌های کف بازار، هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری ماهیانه به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان افزایش یافته است.‏
به گفته ابوی، در بررسی وضعیت معیشیتی کارگران به برخی مسائل مانند خط فقر نیز پرداخته نشده و تحقیقات بر روی هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل، تحصیلات خانوار کارگری و موضوعاتی از این دست انجام شده است.وی خاطرنشان کرد: در آخرین بررسی صورت گرفته که مربوط به سال گذشته می شود، این رقم به میزان یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده که نشان دهنده افزایش ۵۰۰ هزار تومانی هزینه های مربوط به معیشت کارگران در ۳ ماهه نخست سال جاری است.این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر ادامه بررسی های کارگروه ها در استان‌ها درباره وضعیت معیشت کارگران در ماه‌های آینده، اظهارداشت: دومین گزارش نیز که مربوط به فصل تابستان است، به زودی ارائه خواهد شد.‏