کد خبر: 7200
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

هجوم متقاضیان خرید تضمینی شیرخام را دو روز به تاخیر انداخت

هجوم متقاضیان خرید تضمینی شیرخام را دو روز به تاخیر انداخت

 رييس سازمان مرکزي تعاون روستايي کشور،

از تاخير دو روزه خريد تضميني شير خام خبرداد و گفت: به دليل بالا بودن تعداد متقاضيان فروش شير، بايد ضوابط و دستورالعمل مناسبي براي اين امر تدوين شود.‏
حسين صفايي افزود: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته از سوي دولت براي حمايت از دامداران قرار بود از روز جاري(شنبه) خريد تضميني شيرخام مازاد توليد دامداران با قيمت 1440 تومان توسط سازمان مرکزي تعاون روستايي وزارت جهادکشاورزي در 6 استان کشور از جمله تهران، قم، خراسان رضوي، اردبيل، قزوين و خراسان جنوبي اجرا شود.‏
وي اظهار داشت: طبق اين برنامه قرار بود شيرخام با کيفيت داراي چربي 3.2 درصد و بار ميکروبي زير 100 هزار با نرخ 1440تومان و شير با کيفيت کمتر با قيمت حدود 1320 تومان از دامداري ها خريداري شود.‏
به گفته وي، با شروع خريد تضميني شيرخام از سوي دولت، توليدکنندگان روي هر کيلوگرم شير خام 150 تا 200 تومان کمتر خسارت خواهند ديد.‏
وي تصريح کرد: شيري که از دامداران خريداري مي شود مازاد بر نياز کارخانجات فرآورده هاي لبني خواهد بود و صدمه اي به ورودي شيرخام صنايع نمي زند.‏
صفايي در حال حاضر ميانگين خريد شير خام از سوي صنايع لبني را حدود 1177 تا 1200 تومان دانست و گفت: متاسفانه طي 6 ماهه اخير دامداران شير خام را با قيمتي کمتر از نرخ مصوب دولت به فروش رسانده اند و اين بدان معني است که روي هر کيلوگرم شيرخام بين 200 تا 250 تومان ضرر داده اند.‏
رئيس مرکزي سازمان تعاون روستايي کشور افزود: در اين راستا وزارت جهادکشاورزي با تعدادي از کارخانه هاي فرآورده هاي لبني قراردادهايي به امضاء رسانده که شير خام تحويلي به پودر شير و خامه تبديل شود.‏
وي ادامه داد: البته قصد داريم در صورت افزايش عرضه شيرخام، قرارداد با صنايع لبني مختلف را نيز افزايش دهيم، هرچند اين کار در ساير استان ها نيز به تدريج اجرا خواهد شد.‏
صفايي اظهار داشت: از آنجا که متولي اين امر، سازمان مرکزي تعاون روستايي کشور است کارخانه هاي فرآوري لبني فقط در اين فرآيند حق العمل کار هستند و در اين راستا مشکلي پيش نخواهد آمد.‏
وي اضافه کرد: وقتي کارخانه هاي لبني حق العمل کار باشند، تعيين کننده قيمت براي ما نخواهند بود، بلکه دولت تعيين کننده نرخ است.‏
وي گفت: با وجود مصوبه دولت در اواخر خردادماه سالجاري مبني بر خريد شير خام به قيمت 1440تومان از دامداران نه تنها هنوز اين مصوبه اجرايي نشده بلکه صنايع لبني به موجب اين مصوبه 15درصد روي توليدات خود افزايش قيمت داشته اند.‏
صفايي افزود: هم اکنون سالانه 8 ميليون و 200 هزار تن شيرخام در کشور توليد مي شود که بيش از 6 ميليون تن آن در صنايع لبني و حدود 2 ميليون تن آن به خود مصرفي مي رسد