کد خبر: 1027
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۳

نگاه مثبت‎ ‎دولت به توسعه مناطق آزاد ‏

نگاه مثبت‎ ‎دولت به توسعه مناطق آزاد ‏

 

ايرنا‎‏ محمد باقرنوبخت معاون نظارت و راهبردي رييس جمهوري گفت: دولت براي استفاده از ظرفيت هاي مختلف مناطق نگاه مثبتي به توسعه مناطق آزاد دارد.‏
محمد باقرنوبخت افزود: در سفرهاي استاني هرجا احساس کرديم ظرفيتي براي ايجاد مناطق آزاد وجود داشته است اين مهم در دستور کار قرار گرفته است.‏
وي اضافه کرد: برخلاف گذشته که نگاه دولت به سمت توسعه مناطق آزاد نبود، دولت تدبير و اميد نسبت به توسعه مناطق آزاد اهتمام دارد.‏
نوبخت ادامه داد: اکنون دولت مصمم است در زمينه پشتيباني از فعاليت هاي سرمايه گذاري و جلب مشارکت هاي خصوصي حداکثر استفاده را ببرد.‏
وي بيان کرد: استفاده از ظرفيت مناطق و نگاه مثبت دولت فقط به تامين منابع مالي محدود نمي شود بلکه پشتيباني و اتخاذ راهکارهاي قانوني زمينه ساز جلب مشارکت براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است.‏
معاون نظارت و راهبردي رييس جمهوري از مسوولان استان بوشهر خواست درصورت ايجاد ظرفيت در اين زمينه درخواست خود را به دولت انتقال دهند تا از مجاري قانوني در اين زمينه اقدام شود.‏
مصطفي سالاري استاندار بوشهر نيز گفت: براي ايجاد منطقه آزاد بوشهر مقدمات کار در دست اجراست و براي تصميم گيري به دولت ارسال مي شود. ‏