نگاه مثبت‎ ‎دولت به توسعه مناطق آزاد ‏

0
۵۸۹ بازدید

 

ایرنا‎‏ محمد باقرنوبخت معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری گفت: دولت برای استفاده از ظرفیت های مختلف مناطق نگاه مثبتی به توسعه مناطق آزاد دارد.‏
محمد باقرنوبخت افزود: در سفرهای استانی هرجا احساس کردیم ظرفیتی برای ایجاد مناطق آزاد وجود داشته است این مهم در دستور کار قرار گرفته است.‏
وی اضافه کرد: برخلاف گذشته که نگاه دولت به سمت توسعه مناطق آزاد نبود، دولت تدبیر و امید نسبت به توسعه مناطق آزاد اهتمام دارد.‏
نوبخت ادامه داد: اکنون دولت مصمم است در زمینه پشتیبانی از فعالیت های سرمایه گذاری و جلب مشارکت های خصوصی حداکثر استفاده را ببرد.‏
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت مناطق و نگاه مثبت دولت فقط به تامین منابع مالی محدود نمی شود بلکه پشتیبانی و اتخاذ راهکارهای قانونی زمینه ساز جلب مشارکت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.‏
معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری از مسوولان استان بوشهر خواست درصورت ایجاد ظرفیت در این زمینه درخواست خود را به دولت انتقال دهند تا از مجاری قانونی در این زمینه اقدام شود.‏
مصطفی سالاری استاندار بوشهر نیز گفت: برای ایجاد منطقه آزاد بوشهر مقدمات کار در دست اجراست و برای تصمیم گیری به دولت ارسال می شود. ‏

 

 

ایرنا‎‏ محمد باقرنوبخت معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری گفت: دولت برای استفاده از ظرفیت های مختلف مناطق نگاه مثبتی به توسعه مناطق آزاد دارد.‏
محمد باقرنوبخت افزود: در سفرهای استانی هرجا احساس کردیم ظرفیتی برای ایجاد مناطق آزاد وجود داشته است این مهم در دستور کار قرار گرفته است.‏
وی اضافه کرد: برخلاف گذشته که نگاه دولت به سمت توسعه مناطق آزاد نبود، دولت تدبیر و امید نسبت به توسعه مناطق آزاد اهتمام دارد.‏
نوبخت ادامه داد: اکنون دولت مصمم است در زمینه پشتیبانی از فعالیت های سرمایه گذاری و جلب مشارکت های خصوصی حداکثر استفاده را ببرد.‏
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت مناطق و نگاه مثبت دولت فقط به تامین منابع مالی محدود نمی شود بلکه پشتیبانی و اتخاذ راهکارهای قانونی زمینه ساز جلب مشارکت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.‏
معاون نظارت و راهبردی رییس جمهوری از مسوولان استان بوشهر خواست درصورت ایجاد ظرفیت در این زمینه درخواست خود را به دولت انتقال دهند تا از مجاری قانونی در این زمینه اقدام شود.‏
مصطفی سالاری استاندار بوشهر نیز گفت: برای ایجاد منطقه آزاد بوشهر مقدمات کار در دست اجراست و برای تصمیم گیری به دولت ارسال می شود. ‏

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1027