نگاه دولت به بخش خصوصی عوض شده است

0
۲۹۹ بازدید

عضواتاق بازرگانی تهران:‏

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه تغییر رویکرد دولتمردان درباره نقش بخش خصوصی درحل مشکلات اقتصادی بسترمناسبی را برای استفاده از ظرفیت اتاق های بازرگانی فراهم کرده است، اظهارداشت: باتوجه به این امر اتاق می توان از این فرصت استفاده بهینه کند به طوری که چهره اقتصاد را عوض کند.‏
فرید صفارزاده اظهار داشت: پیشترسیاست گذاران و مقامات تصمیم گیراعتقادی به ظرفیت به بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصاد نداشتند این در حالی است که درحال حاضر این نگاه کاملا عوض شده است و اکثر دولتمردان اعتقاد دارند که بخش خصوصی از کارآمدی بالایی برای حال بحران اقتصاد کشور برخوردار است.‏
وی بااشاره به اینکه اتاق می بایست ازاین فرصت پیش آمده بالاترین بهره را ببرد درعین حال تاکید کرد: اتاق بازرگانی با بهره گیری ازاین فرصت می تواند چهره اقتصاد را عضو کند.‏

صفارزاده همچنین موفقیت اتاق بازرگانی را دربهره گیری ازیک ترکیب وهرم سنی مناسب دانست وتاکید کرد: نمایندگان اتاق می بایست ترکیبی ازافراد با تجربه و نیز جوانان خلاق وکارآمد باشد.‏
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: بدون شک باتوجه به اینکه افراد بزرگسال نسبت به جوانان ازتجارب بالاتری برخوردارهستند بنابراین طبیعی است که می بایست ازآنها برای افزایش سطح کارآیی اتاق استفاده کرد.‏
صفارزاده درعین حال خاطرنشان ساخت: البته نباید فراموش کرد که منظور از بکارگیری افراد بزرگسال، گروهی هستند که جزء اعضای موثر اتاق بوده اند.‏
وی درباره رویکرد اعضای اتاق نیز گفت: بدون شک زمان آن رسیده است که مکانیزم های سنتی که مانع بازدارنده دررشد وتوسعه کارکرد اتاق است به کنار گذاشته شود و در مقابل از روشهای نوین برای اداره اتاق بهره گرفت.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=10779