کد خبر: 43613
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۵

نگاه جهان اقتصاد به چرایی ضرورت پشتیبانی از تغییرات در کابینه؛ تقویت بعد اجتماعی، فرهنگی دولت؛ راه گذر به توسعه پایدار

نگاه جهان اقتصاد به چرایی ضرورت پشتیبانی از تغییرات در کابینه؛ تقویت بعد اجتماعی، فرهنگی دولت؛ راه گذر به توسعه پایدار روزبه پارسا زاد؛ گروه سیاسی: قانون اساسی برای همه وزیران علاوه بر این که رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را لازم می‌داند و مقرر کرده است تا تک تک وزیران در برابر مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد حوزه‌ای که مستقیما مسئولیت اداره آن را بر عهده دارند، پاسخ‌گو باشند. اما در سوی دیگر نیز همان قانون مقرر کرده است تا در باره آن‌چه که هیأت وزیران به ریاست رییس جمهوری تصویب می‌کند و به عنوان تصویب‌نامه هیأت وزیران شناخته می‌شود و یا هر تصمیم دیگر جمعی دولت، وزیران عضو دولت مسئولیت مشترک دارند و بایستی در برابر عواقب و آثار آن پاسخ‌گو باشند. از این حساسیت قانون اساسی می‌خواهم نتیجه بگیرم که آن‌چه که نظریه پردازن توسعه به آن عقیده دارند؛ در این فراز از قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است و بر همین اساس اگر قرار باشد توسعه همه جانبه در کشور اتفاق بیافتد، لازم است همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ابعاد آن اهتمام داشته باشند. اگر امروز که مشکلات فرامرزی کشور به مدد سرداران دستگاه دیپلماسی کشور رو به حل و فصل شدن گذاشته است و بخش بسیار مهمی از آن با اعتماد سازی در عرصه جهانی برطرف شده است، برای فردای کشور بایستی در پی حل سایر مسائل عمده کشور باشیم. m اما آن‌چه که موجب شد تا به این مباحث بپردازم توجه به این نکته است که مسئولین اجتماعی و مشترک وزیران در امور همه کشور ایجاب می‌کند تا دولت همواره در پی کارآمد تر کردن خود و تیم خود باشد که در بالاترین سطح آن باید از وزیرانی کارآمد و توانمند برخوردار باشد. من حساسیت‌ها و توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جزئیات عملکرد هرکدام از وزیران را نفی نمی‌کنم. اما احساس مسئولیت و حساسیت رییس جمهور را در جابجایی وزیران سه وزارت‌خانه ورزش و امور جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش را از جنس حساسایت نسبت به کارآمدی دولت می‌دانم. با توجه به آن‌که در پیوستگی توسعه همه‌جانبه و همراهی ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه با ابعاد اقتصادی آن گفته شد، اگر می‌خواهیم کشوری پیش‌رفته داشته‌باشیم، اگر می‌خواهیم رونق اقتصادی و اشتعال بهینه و توسعه همه‌جانبه داشته‌باشیم، اگر می‌خواهیم دست‌آوردهای اعتدال جویی و آرامش طلبی را که در سال‌های اخیر باب پرداختن بهای سنگین به دست آورده ایم، حفظ کنیم، لازم است برای این که نسلی مسئولیت پذیر برای آینده کشور تربیت شوند به احساس مسئولیت رییس جمهور  احترام بگذاریم و ازانتخاب او برای وزارت آموزش و پرورش پشتیبانی کنیم. اگر می‌خواهیم با بهره‌گیری از فرهنگ و هنر غنی این کشور راه را برای پایدار شدن توسعه در پی آن رونق اشتغال و نشاط کارآفرینی باز کنیم باید رییس جمهور را در مسیر گزینش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه و هم‌سوبا دولت یاری کنیم. و در اخر اگر عقیده داریم که دولت با بازکردن راه مشارکت و فعالیت جوانان از طریق توسعه  ورزش می‌تواند پویایی اجتماعی را افزایش دهد و از این رهگذر بر مشکلات ناشی از خمودگی عمیق در فضای کسب و کار غلبه کند باید وزارت ورزش و جوانان را از وزیر هم‌سو و همراه سایر اعضای دولت محروم نکنیم.