کد خبر: 4509
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

نگاه ایران به تحولات عراق شخص محور نیست

نگاه ایران به تحولات عراق شخص محور نیست

کارشناس مسائل منطقه و عراق گفت: به هيچ وجه نبايد موضع گيري عربستان و اتحاديه عرب و حتي آمريکا را به عراق همسان با ايران دانست، ايران  نگاه راهبردي به ثبات در عراق دارد، زيرا ثبات اين کشور در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي تلقي مي شود .


حشمت الله فلاحت پيشه ، کارشناس مسائل خاورميانه در گفتگو با مهر در خصوص تحولات عراق و اعلام حمايت ايران از نخست وزير جديد اين کشور پس از انتخاب گفت: من در گذشته نيز مطرح کرده بودم که نگاه ايران به تحولات عراق شخص محور نيست بلکه نگاه مبتني بر روندهاي قانوني در اين کشور است.
وي افزود: بسته به شرايط قانون اساسي دولت عراق هر شخصي که به عنوان نخست وزير و يا رئيس جمهور انتخاب شود؛ از سوي ايران در اين روند دموکراتيک مورد حمايت قرار خواهد گرفت.
رئيس اسبق گروه دوستي و پارلماني ايران و عراق در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: از سال 2003 سياست ايران در عراق همين بوده است به اين مفهوم که جمهوري اسلامي ايران به دنبال تحميل اقتدارآميز افراد به تحولات عراق نبوده است. اکنون نيز در چنين شرايطي آقاي حيدر العبادي به عنوان کانديداي ائتلاف ملي عراق از طرف اين ائتلاف به رئيس جمهور معرفي شده است و آقاي فواد معصوم نيز ايشان را مسئول تشکيل کابينه کرده است.
وي با اشاره به اينکه اين روند مورد احترام همگان است، بيان کرد: آقاي نوري الملکي نيز در شرايط سختي نخست وزيري عراق را به عهده گرفت و با وجود آنکه در کل داراي ضعف هايي بود اما دولت را اداره کرد و اکنون در شرايطي که در عراق شکل گرفته است و با تشکيل ائتلاف ملي عراق ، اين ائتلاف توانست بالاي 120 کرسي را جذب کند و حتي برخي از کساني که با ائتلاف نوري المالکي همراه شده بودند، اکنون با ائتلاف ملي همراه هستند و بر اساس همين ساز و کار قانوني آقاي العبادي نخست وزير و مأمور تشکيل کابينه شد و جمهوري اسلامي ايران نيز از همين روند قانوني حمايت کرد و اگر روزي بر اساس همين ساز و کار شخص ديگري روي کار بيايد جمهوري اسلامي حمايت خواهد کرد.
عربستان ، امريکا و اتحاديه عرب به دنبال مقابله با نوري المالکي
فلاحت پيشه به حمايت هاي ديگر کشورها از جمله عربستان سعودي و آمريکا اشاره کرد و اظهار داشت: حمايت هاي اين کشورها در اين قالب شکل نمي گيرد. به نظر مي رسد عربستان، آمريکا واتحاديه عرب نوعي مقابله را با دولت نوري الملکي پيش گرفته بودند و بر اساس اين سياست مقابله پيش مي رفتند.
وي ادامه داد: از سوي ديگر چالش اصلي اين کشورها با آقاي نوري المالکي بر اساس اين اعتقاد مالکي بود که برخي از کشورهاي عربي از جمله عربستان در گسترش تروريسم و حمايت مالي از تروريست ها نقش دارند و اين حرف هاي آقاي مالکي درست بود.
فلاحت پيشه تصريح کرد: بر اين اساس اکنون حمايت هايي که از سوي اين کشورها از العبادي صورت گرفته است، عليه نوري المالکي و يک حمايت سياسي است. نخست وزير جديد در عراق حتما بايد در قالب شرايط داخلي اين کشور عمل کند، شرايطي که در ان تروريسم و حاميان خارجي ان محکوم هستند و ما اميدوار هستيم خرسندي اتحاديه عرب از شکل گيري شرايط تازه در دولت عراق يک ابراز خرسندي عملي باشد.
اين کارشناس مسائل خارميانه و عراق بيان کرد: اميدواريم اين امکان فراهم شود که برخي از کشورهاي عربي به جاي مداخله منفي در امور داخلي عراق کمک کنند که عراق مشکلاتش را به ويژه مشکلاتي که ناشي از مداخله همان کشورهاي عربي است، کنار بگذارد.
وي در اين باره که برخي از تحليل ها حاکي ازآن است که ايران و عربستان بعد از برکناري صدام براي اولين بار است که در عراق موضع مشترک داشته اند و آيا حمايت سه گانه ايران و آمريکا و عراق آرامش را به عراق باز خواهد گرداند، اظهار داشت: تحولات عراق را بايد واقع گرايانه تحليل کرد. بنده معتقدم مشکلات عراق خيلي بيشتر از ان است که با يک تغيير و تحول در عرصه سياسي عراق شرايط تغيير کند.
50 درصد خاک عراق تحت نفوذ و حاکميت داعش است
فلاحت پيشه گفت: واقعيت اين است که 50 درصد از خاک عراق در حال حاضر يا تحت حاکميت داعش است به اين مفهوم که در ان مناطق حکومت تشکيل داده و فرمانداري راه اندازي کرده است و يا تحت نفوذ حکومت داعش به اين معناست داعش به راحتي در آن مناطق به راحتي عمليات تروريستي ،آدم ربايي و آدم کشي صورت مي دهد.
وي تأکيد کرد: به طور معمول در قاموس سياسي زماني که کشوري در چنين شرايطي است ، اين کشور دچار وضع اضطراري است و الان عراق در وضعيت اضطراري به سر مي برد.
نبايد موضع گيري عربستان و اتحاديه عرب و حتي آمريکا را همسان با ايران دانست
فلاحت پيشه با اشاره به اينکه خيلي از بازيگران خارجي در عراق فعال هستند، بيان کرد : به هيچ وجه نبايد موضع گيري عربستان و اتحاديه عرب و حتي آمريکا را همسان با ايران دانست. ايران  نگاه راهبردي به ثبات در عراق دارد، ثبات در عراق به سود ايران است و در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي تلقي مي شود.
وي تأکيد کرد: امريکايي ها اکنون به عنوان مثال به صورت گزينشي در عراق اقدام نظامي انجام مي دهند و اين اقدام بيش از هر چيز نشانه آن است که آمريکايي ها مي خواهند حضورشان در عراق به رسميت شناخته شود تا بتوانند امتيازات سياسي ، اقتصادي و ... را به دست آورند.
مديريت داعش در برخي از کشورهاي عربي از جمله عربستان
اين کارشناس مسائل منطقه تصريح کرد: مديريت داعش در پايتخت برخي کشورهاي همسايه عراق از جمله عربستان صورت مي گيرد، در برخي از اين کشورها گردش مالي تروريست ها به راحتي انجام مي شود و تروريست ها مسلح مي شوند.
وي با اشاره به اينکه به هيچ وجه موضع گيري يکسان  ايران و اين کشورها به معناي اشتراک عمل در تحولات عراق نيست، بيان کرد: به نظر مي رسد اکنون وقت مناسبي است که دولتمردان عراق به ويژه آقاي فواد معصوم که در حال حاضر جايگاه تثبيت شده اي دارد و مسئول سياست خارجي عراق است رسما از کشورهاي ديگر از جمله آمريکا و کشورهاي عربي بخواهد که به جاي محکوميت ظاهري و لفظي داعش و تبريک لفظي تحولات عراق سه کار را انجام دهند.
فلاحت پيش خاطرنشان کرد : اين کشورها اول بايد به گردش مالي تروريست ها در کشورهاي خود پايان دهند، بستن دفاتر مديريت داعش در اين کشورها و پايان دادن به تجهيز و مسلح سازي داعش اقدامات ديگري است که بايد هر چه سريعتر از سوي اين کشورها صورت گيرد.
موضع آمريکا  با کشورهاي عربي مربوط است
وي تأکيد کرد: نکته جالب اين است که اين اقدامات موضع آمريکا را با کشورهاي عربي مربوط مي کند. آمريکا با اين کشورها و حتي ترکيه موافقت نامه هاي امنيتي امضا کرده است، اگر اين موافقت نامه امنيتي در راستاي تهديد بودن و تروريست بودن داعش در اين کشورها انجام شود به اين مفهوم است که عقبه داعش در اين کشورها جمع آوري شده و عراق به ثبات مي رسد، اين همان چيزي است که ايران به دنبال آن است اما متأسفانه برخي از کشورها درقبال اين راهبرد ايران بازي هاي سياسي دارند.
فلاحت پيشه درباره پيش بيني از آينده عراق بيان کرد: من معتقدم نخستين امر لازم براي عراق همراهي دولتمردان و آقاي نوري المالکي به عنوان شريک سياسي تحولات تازه است. اين کار کمک مي کند که همه در عراق بر اساس قانون اساسي عمل کنند يعني شيعيان، جماعت اهل سنت مخالف داعش و طيف طارق الهاشمي مي توانند با فرماندهي سياسي تحولات عراق را در دست گيرند.
در صورت عدم کنترل، تغيير و تحولات در عراق تبديل به مشکل تازه خواهد شد
وي افزود: سه گروه در عراق مي توانند مشکلاتي را ايجاد کنند. گروه اول  از طرف بخشي از اقليمي هاي کردستان  هستند، گروه دوم از ناحيه بخشي از اهل سنت که نگاه دوگانه اي نسبت به تحولات دارند و هم در درون دولت عراق عمل مي کنند و هم با طيف طارق الهاشمي ارتباط دارند و گروه سوم نيز در ميان طرفداران نوري المالکي هستند که ممکن است روند کنوني را به رسميت نشناسند.
فلاحت پيشه تأکيد کرد: اگر اين سه تهديد در عراق مهار شود، اين کشور مي تواند وحدت لازم براي پرداختن به مسائل امنيتي از جمله داعش را داشته باشد در غير اين صورت شاهد خواهيم بود که همين تغيير و تحولات در عراق خود تبديل به مشکل تازه خواهد شد.