کد خبر: 10673
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

"پکرمان" در سال آتی

درآمد فروش پکرمان با 2%افزایش و بهای تمام شده با 4%رشد پیش بینی شده است. این افزایش نامتقارن حاشیه سود ناخالص را کاهش داده و منجربه کاهش 4% سود ناخالص می شود. لازم به ذکر است که حجم فروش تایر با 12% رشد و نرخ فروش آن با 8% کاهش پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که نرخ مواد اولیه عمدتا با کاهش همراه بوده و دلیل افزایش بهای تمام شده در ارتباط با افزایش استهلاک است. درآمدهای عملیاتی با 25% افزایش پیش بینی شده است که به ازای هر سهم 15 ریال است . همچنین درآمد حاصل از سرمایه گذاری های غیرعملیاتی  با 18% کاهش بودجه شده که ناشی از سود سپرده ی بانکی است. سود عملیاتی بودجه شده 5% کاهش را نشان میدهد. سایر هزینه های غیرعملیاتی معادل 25 میلیارد ریال پیش بینی شده است که ناشی از زیان تسعیر ارز است. این در حالی است که در سال 93 از بابت تسعیر ارز 61 میلیارد ریال سود شناسایی شده بود . پکرمان درآخرین شفاف سازی خود اعلام کرده است که ثبت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ مجمع عمومی سال مالی 93 میسر نخواهد بود.

رشد فروش و سودآوری "کطبس"

درآمد فروش شرکت نیز با رشد 53% پیش بینی شده که این افزایش در ارتباط با افزایش نرخ 10% ذغال سنگ و رشد 39% حجم فروش این محصول است. پیش بینی افزایش 61% برای بهای تمام شده در مقایس با رشد درآمد فروش منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت شده است. حاشیه سود نا خالص بود جه شده 23% است. این نسبت در سال قبل 27% بود. هزینه های مالی به دلیل اخذ تسهیلات مالی جدید برای سال آتی بیش از 5 برابر پیش بینی شده است. این هزینه به ازای هر سهم 65 ریال است.

نفت بهران در سال 94

درآمد فروش بودجه شده 11% رشد داشته که در ارتباط با رشد 4% نرخ روانکار و رشد 8%حجم فروش این محصول است. لازم به ذکر است که پیش بینی درآمد فروش صادراتی از 10% در سال جاری به 7% در سال آتی کاهش یافته است. بهای تمام شده نیز با افزایش 10% پیش بینی شده است. لازم به ذکر است که نرخ خرید لوبکات با 18% کاهش و نرخ روغن پایه با 2% افزایش پیش بینی شده است. سایر درآمدهای عملیاتی شرکت با 34% کاهش پیش بینی شده است. وجه تمایز سال آتی با سال 93 عدم شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز است. درآمد حاصل از سرمایه گذاری های عملیاتی با 9 % کاهش پیش بینی شده است. بیشترین سود از سهام شرکت پیوند گستر پارس بدست می آید که سود این شرکت در مقایسه با سال گذشته با 52% کاهش پیش بینی شده است. در این پیش بینی سایر درآمدهای غیرعملیاتی با کاهش 80% همراه است.در سال گذشته این درآمد به ازای هر سهم 231 ریال بود ولی برای سال 94 به 42 ریال به ازای هر سهم تقلیل یافته است.

بررسی اثر مصوبه جدید بر سود دوقلوهای سنگ آهنی

با فرض شمش فولاد خوزستان در حدود 14 میلیون ریال در تن و نرخ هماتیت صادراتی حدود 1.2 میلیون ریال در تن و نسبت قیمت گندله 23% و قیمت کنسانتره کگل در حدود 13.5% و کچاد در حدود 15.5%  در نظر گرفته شده است. این سناریو در مقابل عوارض 30% با شرایط مساوی ، برای شرکت گل گهر کاهش 1675 میلیارد ریالی دارد که معادل 93 ریال سود به ازای هر سهم است. برای شرکت چادرملو نیز کاهش 2052 میلیارد ریالی در اثر این مصوبه خواهد داشت که برابر با 120 ریال سود به ازای هر سهم این شرکت می شود.

این در حالی است که برآورد کاهش هزینه عوارض مالکانه شرکت های سنگ آهنی نسبت به سال جاری برای شرکت گل گهر حدود 2100 میلیارد ریال و برای شرکت چادرملو 2400 میلیارد ریال برآورد می شود. همچنین شرکت چادرملو در آستانه راه اندازی طرح فولاد ثامن به ظرفیت یک میلیون تن است که در صورت بهره برداری از این واحد تولیدی ، شرکت شاهد کاهش عوارض مالکانه از 18% گندله به 15% آهن اسفنجی خواهند بود که در شرایط راه اندازی کامل اثر این مصوبه بیش از 500 میلیارد ریال علاوه بر ارقام برآوردی بالاست.

پیش بینی 1114ریالی سود هر سهم "وبانک" در سال 94

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 شرکت اصلی را در اسفند ماه 93 مبلغ 1114 ریال اعلام کرده است. بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره این شرکت در نظر دارد 10 درصد سود خالص را جهت تقسیم به مجمع عمومی عادی سال مالی 94 پیشنهاد کند. "وبانک"پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 93 شرکت اصلی را با سرمایه 4500 میلیارد ریال مبلغ 1307 ریال و با سرمایه 6500 میلیارد ریال مبلغ 991 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 1085ریال اعلام کرده است.

این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی 93 را با سرمایه 4500 میلیارد ریال مبلغ 1851ریال و با سرمایه 6500 میلیارد ریال مبلغ 1282 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 1682 ریال اعلام کرده است. لازم به ذکر است هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر در پیش بینی سود هر سهم سال 93 خود تقسیم 340 ریال از سود هر سهم دوره را پیش بینی کرده است درحالی که در اطلاعات شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تقسیم مبلغ 400 ریال از سود سال 93 شرکت مذکور لحاظ شده است.