نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۴۱۵ بازدید

پوشش ۵۷ درصدی “سکرما” طی ۳ ماه

عملکرد میان دوره ای شرکت ها به مرور بر سامانه کدال می نشیند. بر این اساس عملکرد ۳ ماهه ۴ شرکت و عملکرد ۹ ماهه یک شرکت منتشر شد.نفت سپاهان ضمن تاکید بر پیش بینی خود به مبلغ ۲۵۰۴ ریال طی سه ماه توانسته ۱۹ درصد از پیش بینی خود را پوشش دهد. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۵۰ میلیارد ریال اعلام شده است.ختراک طی اطلاعیه ای ضمن تاکید بر آخرین پیش بینی خود به مبلغ ۱۷۵ ریال، طی سه ماه ۳۶ ریال محقق کرد تا ۲۱ درصد از پیش بینی خود را پوشش دهد.پاکشو ضمن تاکید بر آخرین پیش بینی خود به مبلغ ۲۰۲۸ ریال توانسته طی سه ماه ۲۷۳ ریال محقق کند تا ۱۳ درصد ار پیش بینی خود را پوشش دهد.سیمان کرمان طی اطلاعیه پیش بینی درامد هرسهم بر اساس عملکرد سه ماهه، ضمن تعدیل مثبت پیش بینی سود سال ۹۴ به مبلغ ۸۳۳ ریال، طی سه ماه ۴۷۴ ریال محقق کرده و ۵۷ درصد از پیش بینی خود را پوشش داد.و اما فلامی در اطلاعیه پیش بینی درآمد هرسهم بر اساس عملکرد ۹ ماهه ضمن تاکید بر آخرین پیش بینی خود به مبلغ ۴۹۴ ریال، اعلام کرده است که طی ۹ ماه توانسته ۳۵۷ ریال محقق نماید و ۷۲ درصد از پیش بینی خود را پوشش داده است.

انتشار عملکرد یکساله گذشته جام دارو

شرکت جام دارو در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۹۲ میلیارد و ۷۲۵ میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد.شرکت جام دارو صورت های مالی سال ۹۳ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۱۹۶ میلیارد و ۹۰ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۷۸ میلیارد و ۸۵۳ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز، هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمد های عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ ۶۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و مبلغ ۶۸ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۱۷۰۲ ریال زیان به هر سهم اختصاص داده شد.

تحقق ۱۱۵۰ ریال سود به ازای هر سهم سیمان کارون

شرکت سیمان کارون در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۹۴۵ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت سیمان کارون صورت های مالی یکساله منتهی به پایان سال ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۹۴۵ میلیارد و ۴۷۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۲۷ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز، هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به ۲۸۰ میلیارد و ۱۱۸ میلیون ریال رسید.

اختصاص ۴۲۵ ریال سود به ازای هر سهم تولیدی لنت ترمز ایران

شرکت تولیدی لنت ترمز ایران در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ ۴۲۵ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.شرکت تولیدی لنت ترمز ایران صورت های مالی یکساله گذشته خود را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۱ میلیارد و ۴۶۴ میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز،هزینه های عمومی، اداری و هزینه های عملیاتی کسر شد و زیان عملیاتی دوره ۳۷ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر و درآمدهای غیرعملیاتی اضافه شد و مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۰۷ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۴۲۵ ریال سود به هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۴۹ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

اختصاص ۱۶۴۵ ریال سود به ازای هر سهم “وبانک” در سال ۹۳

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) در دوره یکساله مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۴ با احتسابی۱۰ هزار و ۶۹۱ میلیارد و ۳۶۲ میلیون ریال سود خالص مبلغ ۱۶۴۵ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) صورت های مالی سال ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ ۱۱ هزار و ۱۷۰ میلیارد و ۴۱ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری داشت.از درآمد این شرکت هزینه های عمومی، اداری کسر و سود عملیاتی دوره به ۱۰ هزار و ۹۲۸ میلیارد و ۴۸۳ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14228