نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۲۹۶ بازدید

نورد و تولید قطعات فولادی ۴۰ ریال سود نقدی داد

جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی برای سال منتهی به اسفند سال ۹۳  در محل شرکت با حضور۹۴ درصد سهامداران برگزار شد.ریاست این مجمع را  حسن میرابزاده اردکانی برعهده داشت و ناصر فرنگی زاده و  سید صادق شهرستانی  ناظرین مجمع بودند. همچنین  احمدرضا لطفعلیان  دبیر مجمع بود. در این مجمع ، صورت های مالی نورد و قطعات فولادی با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت .بر این اساس مجمع  از محل سود قابل تخصیص به ازای هر سهم ۴۰ ریال جهت پرداخت به سهامداران را مصوب کرد.همچنین  موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس اصلی  و شرکت آمر مشاور تهران بعنوان بازرس علی البدل در این مجمع انتخاب شدند.

عملکرد شش ماهه نخست امسال ماشین سازی اراک منتشر شد

شرکت ماشین سازی اراک در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ مبلغ ۲۱۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۲۱۸ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت ماشین سازی اراک طی ارسال صورت های مالی شش ماهه نخست سال مالی ۹۴ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه یک هزار میلیارد ریال مبلغ یک هزار و ۲۸۱ میلیارد و ۱۲۴ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۵۰ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال رسید.

انتشار صورتهای مالی یکساله “ثعمرا”

شرکت عمران و توسعه شاهد در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۹۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ ۱۵۱ ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت عمران و توسعه شاهد طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۰۰ میلیارد و ۴۴۶ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۵۱ میلیارد و ۱۶ میلیون ریال رسید.

تحقق ۳۹۸ ریال سود به ازای هر سهم “خنصیر” در سال ۹۳

شرکت مهندسی نصیر ماشین در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۲۶۹ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت مهندسی نصیر ماشین طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۵۵ میلیارد ریال مبلغ ۲۶۹ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریال رسید.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=14141