نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۴۴۹ بازدید

کسب سود ۱۷ میلیون ریالی “وغدیر” طی یک ماه گذشته

شرکت سرمایه گذاری بوعلی در پایان دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل ۱۷ میلیون ریال سود شناسایی کرد.شرکت سرمایه گذاری بوعلی صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در خرداد ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال و مبلغ ۳۲ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۱۷ میلیون ریال سود کسب کرد.این شرکت همچنین طی دوره یک ماهه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶۴ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال خریداری کرد.”وبوعلی”در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۲۱۷ میلیارد و ۳۶۷ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۳۸ میلیارد و ۶۹۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

انتشار پرتفوی یک ماهه “ثمسکن”

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ هم خریدار و هم فروشنده بود.شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سرمایه گذاری مسکن) با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار و ۱۴۷ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال و ارزش بازار سه هزار ۱۷۴ میلیارد و ۷۸ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال با کاهش یک میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال به مبلغ یک هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال رسید در حالی که  ارزش بازار آن با کاهش ۳۹۳ میلیارد و ۳۸۸ میلیون ریال معادل دو هزار و ۷۸۰ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال محاسبه شد

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “تیپیکو”

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ سهام هیچ شرکت بورسی را واگذار نکرد.شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار ۵۲۴ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۲ هزار ۵۶۰ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13834