نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۲۹۱ بازدید

کسب ۷۵ میلیون ریال سود واگذاری “وتوصا” در یک ماهه گذشته

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل ۷۵ میلیون ریال سود محاسبه کرد. شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک هزار ۷۵۱ میلیارد و ۸۶۲ میلیون ریال و ارزش بازار یک هزار ۷۶۴ میلیارد و ۲۶۱ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال با کاهش ۳۸۱ میلیون ریال به یک هزار و ۷۵۱ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال رسید و ارزش بازار آن نیز با کاهش ۱۴۱ میلیارد و ۵۴۱ میلیون ریال معادل یک هزار و ۶۲۲میلیارد و ۷۲۰ میلیون ریال محاسبه شد. این شرکت در دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد و ۶۰۸ میلیون ریال و با مبلغ یک میلیارد و ۶۸۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۷۵ میلیون ریال سود شناسایی کرد. همچنین این شرکت طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده یک میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال خریداری کرد.

انتشار پرتفوی یک ماهه نیرو سرمایه

ارزش بازار شرکت نیرو سرمایه در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ معادل دو میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال افزایش یافت. شرکت نیرو سرمایه با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۲۵ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹میلیارد و ۳۶۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده این شرکت در خرداد ماه امسال بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن با افزایش دو میلیارد و ۱۲۳ میلیون ریال معادل ۲۱ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال محاسبه شد. بر اساس این گزارش این شرکت در خرداد ماه امسال سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13635