نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۵۱۴ بازدید

آغاز ثبت نام دورۀ جدید آزمون های الکترونیکی بازار سرمایه

ثبت نام دورۀ جدید آزمون‌های الکترونیکی بازار سرمایه از ساعت ۲۴ امشب یکشنبه سی و یکم خردادماه آغاز خواهد شد.به گزارش سنا، اداره آموزش و امور گواهی ‌نامه ‌های حرفه ‌ای، با اعلام این خبر تأکید کرد: با توجه به ظرفیت محدود هر آزمون، داوطلبین سعی کنند در ساعات ابتدایی نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام کنند.هم چنین ثبت نام آزمون‌ های اصول بازار سرمایه، تحلیل ‌گری بازار سرمایه و معامله‌ گری بازار سرمایه که به صورت قلم و کاغذی برگزار خواهد شد، از روز ۱۳ تیرماه سال جاری به مدت یک هفته انجام می‌شود.داوطلبین برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از برنامه زمان ‌بندی ثبت نام می‌توانند به سایت اداره آموزش و امور گواهی ‌نامه ‌های حرفه ‌ای به آدرس http://reg.seo.ir مراجعه کنند.

ستون راست:

صورت مالی ۹۳ “دلقما”

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۱۶۰ میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت دارویی و بهداشتی لقمان طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۲۲۵ میلیارد ریال مبلغ ۶۹۲ میلیارد و ۶۵۹ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۳۶ میلیارد و ۶۹۸ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۱۰۱ میلیارد و ۵۸۲ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و معادل ۸۰ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۳۵۹ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

اختصاص ۷۷۸ ریال سود به ازای هر سهم “تکشا” در سال ۹۳

شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی در دوره یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۱۶۰ میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال مبلغ ۱۶۰ میلیارد و ۹۲۶ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۵۷ میلیارد و ۷۱۲ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۲۹ میلیارد و ۳۴۱ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

نگاهی بر صورت های مالی “ونفت” در سال ۹۳

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۶۲۹ میلیارد و ۸۷ میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد. شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت صورت های مالی یکساله گذشته خود را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش “ونفت” در سال گذشته مبلغ ۲۴۷ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاریها داشت. از درآمد این شرکت هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ ۱۴۰ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رسید. از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی کسر و درآمدهای متفرقه به آن افزوده شد و معادل ۱۵۵ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ ۱۲۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13499