نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۳۴۵ بازدید

نگاهی بر صورت های مالی یکساله سیمان اصفهان

شرکت سیمان اصفهان طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته مبلغ ۸۵۹ میلیارد و ۴۸۲ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۳۱۶ میلیارد و ۱۷ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۲۵۱ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۲۲۴ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

انتشار عملکرد یکساله موتوژن

شرکت موتوژن طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با ۶۸۰ میلیارد و ۴۰۰ ریال مبلغ یک هزار و ۱۹۸ میلیارد و ۱۸ میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۲۲۶ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل ۲۷۰ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ ۳۰۲ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نیرو محرکه و تراکتورسازی شفاف سازی کردند

دو شرکت نیرو محرکه و تراکتورسای به ترتیب در خصوص سود تلفیقی و وضعیت بودجه ۹۳و ۹۴شفاف سازی کردند. شرکت صنعتی نیرو محرکه اعلام کرده سود تلفیقی سال ۹۳ با افزایش حدود ۹ میلیارد تومانی مواجه شده است. گفتنی است با توجه به سیاست های شرکت اصلی در زمینه سود شرکت های فرعی این افزایش سود تاثیری در سود شرکت اصلی نخواهد داشت. لازم به ذکر است این رقم باعث رشد بیش از ۱۰ تومانی سود تلفیقی “خمحرکه” می شود.

شرکت تراکتور سازی نیز در خصوص آخرین وضعیت بودجه ۹۳ و ۹۴ شرکت شفاف سازی کرد. این شرکت علت تعدیل مثبت سال ۹۳ را شناسایی درآمد سرمایه گذاری ها عنوان کرده است. همچنین شرکت بودجه ۹۴ را بر اساس افزایش نرخ ۵ درصدی در نظر گرفته است اما هنوز افزایش نرخ اخذ نشده و فروش با نرخ های قبل انجام می شود که در صورت تغییرات نرخ فروش شرکت اقدام به تعدیل بودجه خواهد کرد. در نهایت شرکت اعلام کرده فعلا تعدیل بودجه ۹۴ متصور نیست.

شرکت پتروشیمی مارون با رشد ۲ درصدی سود ۶۹۱۸ ریالی را در عملکرد ۱۲ ماهه به سطح ۷۰۳۹ ریال افزایش داد. سود عملیاتی سال ۹۳ این شرکت نسبت به سال مالی قبل با افت ۱۹ درصدی روبرو بوده است. در نهایت سود خالص شرکت در سال ۹۳ کاهش ۱۴ درصدی نسبت به سال ۹۲ داشته است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=13135