نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۲۶۵ بازدید

تحقق ۲۴.۳درصدی از سود پیش‌بینی شده باغمیشه

بر اساس گزارش حسابرس مستقل به هیأت مدیره شرکت باغمیشه در سال مالی منتهی به اسفند ۹۳میزان تحقیق سود پیش‌بینی شده باغمیشه ۲۴.۳درصد بوده است. بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به شرح یادداشت‌های توضیحی صورت سود و زیان پیش‌بینی شده، بودجه پیش‌بینی شده تعدیل شده برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ با فرض پیش‌فروش جمعاً ۴۶۶۲ مترمربع واحدهای تجاری و اداری خدماتی در حال اجرا توسط شرکت تحت عناوین پروژه‌های شهریار و اطلس به بهای تمام شده ۲۵۱ میلیارد ریال و فروش ۵۸۶ میلیارد ریال و همچنین پروژه‌های مشارکتی در حال ساخت با پیش‌ فروش جمعاً ۸۱۲۳ مترمربع آپارتمان به بهای تمام شده مبلغ ۷۲ میلیارد ریال و فروش مبلغ ۲۵۱ میلیارد ریال برآورد گردیده است.

اختصاص ۵۰۴ریال سود به ازای هر سهم آهن و فولاد ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند ماه سال مالی ۹۳مبلغ ۷۵۹میلیارد و ۲۸میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد. شرکت آهن و فولاد ارفع با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد در یکسال گذشته از محل فروش و درآمد ارائه خدمات معادل ۱۰ هزار و ۳۶۷ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال درآمد داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۷۵۸ میلیارد و ۴۰۱ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر و معادل ۵۳۷ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد.

انتشار صورت مالی ۹۳ “دشیمی

شرکت شیمی دارویی داروپخش با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ اعلام کرد در یکسال گذشته از محل فروش و درآمد ارائه خدمات معادل ۷۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال درآمد داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به ۱۸۳ میلیارد و ۹۵۴ میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری،عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی اضافه شد و معادل ۱۵۸ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال سود عملیاتی بدست آمد. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود خالص دوره معادل ۷۵ میلیارد و ۴۲۸ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۸۸۷ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12519