نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۲۷۶ بازدید

پوشش ۱۵ درصدی پیش بینی های “ومعادن” طی ۹ ماه

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده و با اختصاص ۵۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۵ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ شرکت اصلی را با سرمایه ۱۶ هزار میلیارد ریال مبلغ ۴۲۳ ریال،در اسفند ماه ۹۲ مبلغ ۴۳۰ ریال،در مرداد ماه ۹۳ مبلغ ۴۶۸ ریال، در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۴۵۴ ریال، در دیماه ۹۳ مبلغ ۴۵۲ ریال، در بهمن ماه ۹۳ مبلغ ۳۶۸ ریال، در اسفند ماه ۹۳ مبلغ ۳۷۵ ریال و در اردیبهشت ماه سال جاری مبلغ ۳۴۵ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ به صورت حسابرسی نشده و با اختصاص ۵۱ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۱۵ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

کسب سود ۳۵۶ میلیون ریالی “وتوکا” طی یک ماه

 شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل ۳۵۶ میلیون ریال سود کسب کرد.شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ اعلام کرد طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال و با مبلغ ۱۳ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۳۵۶ میلیون ریال سود شناسایی کرد.این شرکت در دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۲۰ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال خریداری کرد.

ارزش بازار پنج هزار میلیارد ریالی “دسبحا” طی یک ماه

ارزش بازار شرکت گروه دارویی سبحان در پایان دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ به پنج هزار و ۷۰۶ میلیارد و ۶ میلیون ریال رسید.شرکت گروه دارویی سبحان با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۹۴ اعلام کرد در ابتدادی فروردین ماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۷۰۳ میلیارد و ۴۷۱ میلیون ریال و ارزش بازار پنج هزار و ۴۰۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در اسفند ماه سال گذشته معادل ۶۰۳ میلیون ریال افزایش یافت و به ۷۰۴ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال رسید و ارزش بازار آن نیز با افزایش ۳۰۳ میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال معادل پنج هزار و ۷۰۶ میلیارد و ۶ میلیون ریال محاسبه شد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12457