کد خبر: 11882
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

رشد سودآوری "ولصنم"

لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم) سود هر سهم سال مالی 94را با 13%تعدیل مثبت 416ریال اعلام کرد و در 3ماهه سال مالی مذکور به ازای هر سهم 181ریال سود محقق ساخته که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 77%رشد داشته است.درآمد شرکت در این دوره 28% رشد داشته و نکته ی جالب توجه کاهش 17% هزینه ی تامین مالی عملیات لیزینگ است. این موضوع حاشیه سود ناخالص  از 62% به 75% در دوره ی مذکور افزایش پیدا کرده است.

رشد سودآوری کپشیر

پشم شیشه ایران (کپشیر) در سال مالی 93به ازای هر سهم 1086ریال سود محقق ساخته که در مقایسه با سال قبل 4%رشد داشته است. درآمد فروش شرکت با 4% رشد همراه بوده که  عمدتا ناشی از رشد فروش مقداری ایزوگام است. سایر درآمدهای عملیاتی که عمدتا ناشی از سود تسعیر ارز است، در سال مذکور کاهش 89% داشته و به ازای هر سهم 8 ریال است. این درحالی است که در سال قبل این درآمد به ازای هر سهم 76 ریال بود. سود عملیاتی شرکت به دلیل کاهش سایر درآمدهای عملیاتی و افزایش 22% هزینه اداری و فروش در این دوره با 5% کاهش همراه شده است و به ازای هر سهم 1236 ریال است.

سود "حکشتی" پس از ۹ماه اعلام شد

حکشتی در پیش بینی اخیر خود سود هر سهم سال مالی 94 را بدون تغییر 139ریال اعلام کرد. لازم به ذکر است که شرکت در 9ماهه سال مذکور زیان ده بوده است. با وجود پیش بینی افزایش 33%درامد در سال مذکور بهای تمام شده ی خدمات افزایش 36.8% داشته و این موضوع حاشیه سود ناخالص را از 3% به نزدیک صفر رسانده است. تحقق سود پیش بینی شده منوط به تحقق درآمد سرمایه گذاری های شرکت است این درآمد به ازای هر 175 ریال است.لازم به ذکر است که هزینه های مالی به دلیل تسویه ی تسهیلات دریافتی با کاهش 96% همراه شده است.

زیان عملیاتی "وبیمه"

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه (وبیمه) در 6ماهه سال مالی 94به ازای هر سهم 15ریال زیان محقق ساخته در حالی که در 6ماهه سال قبل 25ریال سود محقق ساخته بود. درآمد های شرکت در این دوره 81% کاهش داشته و به ازای هر سهم 12 ریال است.62%از درآمد کل از فروش سرمایه گذاری ها بدست آمده که عمدتا ناشی از فروش املاک و مستغلات است. وبیمه در این دوره معادل 27 میلیارد ریال سایر هزینه های عملیاتی متحمل شده است.این هزینه به ازای هر سهم 37 ریال است.به همین دلیل شرکت در این دوره زیان عملیاتی  31  میلیارد ریالی را به ثبت رسانده است. در مقابل زیان عملیاتی، درآمد های متفرقه شرکت رشد چشمگیر 1274% داشته که به ازای هر سهم 27 ریال است.