نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۲۸۶ بازدید

جدیدترین پیش بینی درآمد هر سهم “همراه” در سال ۹۴

شرکت ارتباطات سیار ایران، سود هر سهم سال مالی ۹۴ را در مقایسه با سال مالی ۹۳ با ۳ درصد افزایش مبلغ ۶۸۰۸ ریال به بازار اعلام کرده است. شرکت پیش بینی سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی ۱۳۹۴ را با سرمایه ۴ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۹۳ بهمن ۲۹ و همچنین مطابق جدیدترین اطلاعیه اخیر مبلغ ۶ هزار و ۸۰۸ ریال اعلام کرده است. شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) برای سال مالی ۱۳۹۴ را با سرمایه  4 هزار میلیارد ریال در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۳ مبلغ ۶ هزار و ۷۶۹ ریال و مطابق اطلاعیه اخیر مبلغ ۶ هزار و ۸۸۶ ریال اعلام کرده است. شرکت همچنین اعلام کرده است که هیئت‌مدیره در نظر دارد معادل ۹۰ درصد سود خالص سال مالی ۱۳۹۴ را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

افزایش ” EPS” لیزینگ رایان سایپا

 سود هر سهم شرکت لیزینگ رایان سایپا  در سال ۹۳ با دو درصد افزایش به بازار اعلام شد و سود هر سهم سال مالی جاری بدون تغییر نسبت به نخستین پیش بینی با افزایش ۴۰ درصدی در مقایسه با سود ۹۳، مبلغ ۳۹۴ ریال به بازار اعلام کرده است. شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را با سرمایه ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در تاریخهای ۳۰ بهمن ۹۲ و ۲۸ اسفند ۹۲ (حسابرسی شده)، مبلغ ۲۵۰ ریال، در تاریخ ۳۱ تیر ۹۳، مبلغ ۲۶۴ ریال و در تاریخهای ۲ آبان ۹۳ و ۱۱ آذر ۹۳ (حسابرسی شده)، مبلغ ۲۶۶ ریال و با سرمایه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و در تاریخ ۲۳ آذر ۹۳، مبلغ ۱۳۷ ریال، در تاریخ ۲۷ دی ۹۳، مبلغ ۲۷۶ ریال و در جدیدترین اطلاعیه، مبلغ ۲۸۲ ریال اعلام کرده است. “ولساپا” پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ را در تاریخ ۲۵ بهمن ۹۳ و مطابق اطلاعیه جدید، مبلغ ۳۹۴ ریال اعلام کرده است.

نگاهی بر صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها “وبوعلی”

شرکت سرمایه گذاری بوعلی در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۳ از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل دو میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرد. شرکت سرمایه گذاری بوعلی با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ اعلام کرد در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳۴ میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال و با مبلغ ۳۲ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل دو میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال زیان شناسایی کرد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11452