نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

0
۲۲۵ بازدید

آخرین تحرکات بورسی ” میدکو” در اسفند ماه پارسال

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۴ میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۸ میلیارد و ۶۰۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در اسفند ماه سال گذشته بدون تغییر ماند در حالی که ارزش بازار آن با کاهش ۱۵ میلیون ریال به ۸ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال محاسبه شد.این شرکت در دوره یاد شده سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

نگاهی به  سود واگذاری های “وسکاب” طی یک ماه

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ اعلام کرد طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۳۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال و با مبلغ ۱۵۵ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل ۲۰ میلیارد و ۵۱۳ میلیون ریال سود شناسایی کرد.این شرکت در دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۹۹ میلیارد و ۵۴۹ میلیون ریال خریداری کرد.وسکاب در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون ریال و ارزش بازار ۳ هزار و ۸۸ میلیارد و ۹۷۴ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.بهای تمام شده این شرکت در اسفند ماه سال گذشته معادل ۱۳ میلیارد و ۶۴۱ میلیون ریال کاهش یافت و به سه هزار و ۵۶۹ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریال رسید و ارزش بازار آن نیز با کاهش ۱۵ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال معادل دو هزار و ۹۳۴ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال محاسبه شد.

پیش بینی نهایی “زمگسا”

شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال (زمگسا) سود هر سهم سال مالی ۹۳را ۳۸۲۰ریال پیش بینی کرد و به احتمال زیاد این پیش بینی محقق خواهد شد. این در حالی است که اولین سود پیش بینی شده ۵۷۵۸ریال بوده است.زمگسا در مقایسه با سال قبل  27% رشد در درآمد را پیش بینی کرده ولی افزایش ۵۰% بهای تمام شده ناشی از افزایش ارزش دفتری دامهای فروش رفته منجر به کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت در سال مذکور خواهد شد. حاشیه سود ناخالص از ۴۰%به ۲۸% کاهش پیدا کرده است.در این پیش بینی سود ناخالص با ۸.۵% کاهش و سود عملیاتی با ۱۲% کاهش همراه شده اند. سود عملیاتی به ازای هر سهم ۴۰۰۷ ریال است.لازم به ذکر است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های زیستی مولد (دام ماده) در دست اقدام است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=11357