کد خبر: 10422
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳
گروه : فرهنگ

نگاهی به ماهنامه «سخن ما»

نگاهی به ماهنامه «سخن ما»

ساغر کوهستانی/پنجمین شماره ماهنامه سخن ما منتشر شد.

سخن نخست این مجله، به وقایع شارلی ابدو اشاره دارد. این گزارش با عنوان جنایت علیه شارلی ابدو را محکوم می‏کنم اما شارلی ابدو نیستم، بر این نکته تاکید دارد که جنایت ضد دین و عقل و انسانیت حمله به دفتر شارلی ابدو و کشته شدن انسانهای بیگناه، وجدان جهانی را متاثر کرده است اما آیا شعار «من شارلی ابدو هستم» از ظرفیت‏های لازم برای تبدیل شدن به گفتمان جهانی و ایجاد حرکتی موثر در دفاع از آزادی بیان در برابر بنیادگرایی برخوردار است؟

این گزارش اینگونه به پایان می‏رسد که می‏توان از آزادی بیان دفاع کرد اما میان آزادی بیان و تحقیر و نفرت پراکنی مرزی آشکار قائل شد.

گفتارهای ماه این مجله در این شماره به شرایط جدید واتیکان و گام دوم اصلاحات در کلیسا با مقاله‏ای از ؟ مسجد جامعی سفیر سابق ایران در واتیکان درباره پاپ فرانسیس اختصاص یافته است. این بخش همچنین شامل گفتاری از مصطفی ملیکان با عنوان معنای مسلمانی و 9 فضیلت و 9 کارکرد علم نوشته مقصود فراستخواه است.

در بخش گفتار ماهنامه محمدجواد روح مقاله خود را با عنوان عبور از نوفل لوشاتو با اشاره به برداشتن نام نوفل لوشاتو توسط گروهی حزب الهی از دیوار خیابان و قراردادن نام پیامبر اسلام به جای آن آغاز می‏کند معاون سردبیر سخن ما سخن خود را اینگونه پایان می‏بخشد که حتی اگر کندن نوفل لوشاتو صرفاً یک اشتباه و یا اتفاق بوده عبور سمبولیک از گفتمان نوفل لوشاتو که ریشه‏های انقلاب در آن شکل گرفته است؟

بخش روشنفکران مجله به نقد انقلاب ساکت در درون انقلاب اسلامی ایران دارد این نقد در میزگردی با حضور یوسف اباذری، ابوالفضل دلاوری، حسین راغفر و فرشاد مومنی شکل می‏گیرد.

شماره پنجم ماهنامه سخن ما همچنین، شامل بخش مجله‏ی تاریخ با نگاهی بر روایت یک واژگونی زنان با نگاهی بر وضعیت زنان ایران 36 سال پس از انقلاب اسلامی همراه با گفتگویی با ؟ اعزازی، عرصه سیاست با عنوانی با «آینده روحانی» است.

علاوه بر بخش‏های ذکر شده، ماهنامه سخن ما بخش‏هایی شامل سیاست جهانی نمادهایی مدنی است نمادهایی مدنی این بار نگاه خود را با بحران آب در ایران معطوف کرده است.

ماهنامه سخن ما به مدیر مسئولی و سردبیری مهرنوش جعفری در 116 صفحه به قیمت 7000 تومان در دسترس علاقه‏مندان قرار گرفته است.