نگاهی به عملکرد مالی سه شرکت بورسی

0
۲۲۷ بازدید

نگاهی بر عملکرد ۹ ماهه داروسازی امین

شرکت داروسازی امین طی دوره ۹ ماهه امسال با اختصاص ۳۲۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۹ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.شرکت داروسازی امین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در بهمن و اسفند ماه ۹۲ بصورت حسابرسی شده و در تیر ماه ۹۳ مبلغ ۲۲۰۸ ریال و با سرمایه ۵۸۰ میلیارد ریال در دی ماه امسال مبلغ ۴۰۶ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۳۲۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۹ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.بر اساس این گزارش هیئت ‌مدیره این شرکت تصمیم ‌دارد مبلغ ۲۵۰ ریال سود به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

تحقق ۷۶ درصدی پیش بینی های سیمان بهبهاندر دوره ۹

شرکت سیمان بهبهان در دوره ۹ ماهه امسال با اختصاص ۶۴۷۹ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۶ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.شرکت سیمان بهبهان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه ۵۵ میلیارد ریال مبلغ ۷۸۰۲ ریال، در بهمن و اسفند ماه ۹۲ بصورت حسابرسی شده مبلغ ۸۸۰۰ ریال، در تیر ماه ۹۳ مبلغ ۸۳۳۶ ریال، در مهر و آذر ماه ۹۳مبلغ ۸۳۵۷ ریال و در دی ماه امسال مبلغ ۸۵۷۳ ریال اعلام کرده است و طی دوره ۹ ماهه با اختصاص ۶۴۷۹ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۷۶ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

پوشش ۸۹ درصدی درآمد هر سهم “شفن”

شرکت پتروشیمی فن آوران در جدیدترین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را با افزایش ۳ درصدی در مقایسه با پیش بینی قبل مبلغ ۴۶۴۴ ریال اعلام کرد که بر اساس صورت مالی دوره واقعی ۹ ماهه با کنار گذاشتن ۴۱۲۱ ریال موفق به پوشش ۸۹ درصدی در آمد خود شده است.شرکت پتروشیمی فناوران پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را برای نخستین بار به صورت حسابرسی شده مبلغ ۴۳۲۴ ریال، در تاریخ ۳۱ تیر ۹۳ مبلغ ۴۴۴۱ ریال، در  آذر و آبان مبلغ ۴۶۲۳ ریال و در تاریخ ۳۰ دی ۹۳ مبلغ ۴۵۰۴ ریال اعلام کرده بود که در جدیدترین اطلاعیه مبلغ ۴۶۴۴ ریال اعلام شده است.شرکت پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را برای نخستین بار به صورت حسابرسی شده مبلغ ۳۴۷۱ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۶۱۶۵ ریال اعلام کرده است که بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال مبلغ ۶۸۵۹ ریال محقق شده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=9477