کد خبر: 10571
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۳

نگاهی به شماره جدید ماهنامه اقتصاد ایران

نگاهی به شماره جدید ماهنامه اقتصاد ایران

شماره بهمن ماه" ماهنامه اقتصادی و مالی بین المللی اقتصاد ایران "منتشر شد.

این ماهنامه مستقل، بخش نخست را با نگاهی به تحولات اقتصادی ایران آغاز می کند.
" ایران در تلاقی هلال شیعی و هلال فارسی " عنوان بخش نگاه اول ماهنامه است. نویسنده مقاله را اینگونه آغاز می کند که "پس از انقلاب و در چهارچوب سیاست خارجی و اقتصادی، مظهر استقلال کشورمان در شعار نه شرقی متبلور شد؛ اما زمان، زمان دیگری است و وقت آن رسیده تا روحیه خود در سیاست خارجی را به قائده اقتصادی و سیاسی حداکثرسازی منافع در راستای صلح و توسعه در حوزه نفوذ بالقوه کشور تغییر دهیم و با همکاری مردم منطقه و دولتهایی که ارتباطی نو و کهن با آنها داریم، هم افزایی کنیم."
محفل اقتصاد ایران، نام بخشی از ماهنامه است که درد دل خوانندگان در آن انعکاس می یابد.
بخش پرسمان اقتصاد ایران، به دیدگاه های محمد رضا "رئوف شیبانی"، سفیر ایران در سوریه و" هادی شوشتری"، عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس درباره مهمترین فرصتها و چالشهای پیش روی ارتباطات منطقه ای ایران همراه با استراتژی های منتخب پرداخته است.
" تیشه بر پیشه " در بررسی اقتصاد سیاسی این ماهنامه، رابطه میان اندازه دولت و بیکاری را اینگونه توصیف می کند که کاهش اندازه دولت، نقش موثری در پایداری کاهش نرخ بیکاری کشورمان دارد."اندر حکایت رشد اقتصادی" ، "استعدادهای سرگردان"، "نان یا تفنگ" و "از رقم تا واقعیت " از دیگر مقالات موجود در این سرفصل است.
گزارش میدانی این شماره از ماهنامه به بررسی مشکلات حقوقی و قضایی اقتصادی می پردازد. این مقاله با عنوان " سوء تقضیه" می گوید، بنابر محاسبات واحد تحقیقات این ماهنامه، چک برگشتی بیش از یک سوم مردم ایران را آزار می دهد. همچنین، گزارش ویژه اقتصاد ایران به اقتصاد هنر هفتم نگاه ویژه ای کرده است.
اقتصاد سیاسی جهان، پول و سرمایه، نفت و انرژی ، ایران در نگاه جهان و چشم انداز ایران از دیگر بخش های این ماهنامه تخصصی هستند.
ماهنامه اقتصاد ایران به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر حیدر پوریان در ۷۴ صفحه با قیمت ۵۵۰۰ تومان در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. خوانندگان محترم همچنین می توانند با مراجعه به سایت www.iraneconomics.com آخرین گزارش ها و مقالات ماهنامه را ببینند.