نگاهی به جدیدترین اطلاعات ۷ شرکت

0
۳۰۰ بازدید

نگاهی به جدیدترین اطلاعات ۷ شرکت

جدیدترین اطلاعیه های ۶ شرکت بورسی و فرابورسی در سامانه کدال منتشر شده است.مطابق صورت های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده، شرکت کارت اعتباری ایران کیش توانسته به ازای هرسهم خود مبلغ ۴۰۵ ریال محقق کند که نسبت به سال ۹۲،  6 درصد افزایش و نسبت به پیش بینی شرکت بر اساس عملکرد نه ماهه اش ۷ درصد افزایش داشته است.بانک تجارت ضمن کاهش پیش بینی سود سال منتهی به اسفند ۹۳ به مبلغ ۱۱۱ ریال، عملکرد نه ماهه اش را مبلغ ۹۱ ریال اعلام کرد تا پوششی ۸۲ درصدی داشته باشد.بر اساس صورت های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی نشده، شرکت قاسم ایران توانسته ۷۰۶ ریال سود محقق کند که نسبت به سال قبل ۸۵ درصد کاهش داشته است البته لازم به ذکر است که پیش بینی شرکت بر اساس عملکرد ۹ ماهه اش مبلغ ۴۷۲ ریال اعلام شده بود که در واقع شرکت بیشتر از پیش بینی خود محقق نموده است.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده سیمان صوفیان توانسته به ازای هرسهم خود مبلغ ۶۴۲ ریال محقق کند که ۲۰ درصد نسبت به پیش بینی شرکت بر اساس عملکرد ۹ ماهه کاهش داشته و نسبت به سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.”فلامی” در اطلاعیه پیش بینی سود بر اساس عملکرد ۶ ماهه سود هرسهم خود را برای سال مالی منتهی به شهریور ۹۴ مبلغ ۴۹۴ ریال اعلام کرد درحالی که اطلاعیه های قبلی پیش بینی سود هرسهم را مبلغ ۳۹۶ ریال نشان می داد همچنین شرکت طی دوره ۶ ماهه اخیر توانسته ۵۷ درصد از این پیش بینی را پوشش دهد.کربن ایران پیش بینی سود هرسهم خود را بر اساس عملکرد نه ماهه مبلغ ۱۹۶ ریال اعلام کرده بود و در حال حاضر صورت های مالی ۱۲ ماهه اش تحقق ۲۱۶ ریال را نشان می دهند. لازم به ذکر است سود هرسهم سال ۹۳ شرکت نسبت به سال ۹۲، ۶۶ درصد کاهش داشته است.

شرکت هلدینگ گروه صنعتی ملی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ به صورت حسابرسی شده مبلغ ۱۴۶ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری داشت.شرکت هلدینگ گروه صنعتی ملی با انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی ۹۳ میزان درآمد حاصل از سود سرمایه گذاریها را مبلغ ۱۴۶ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال اعلام کرد که پس از کسر هزینه های عمومی، اداری و افزودن درآمدهای عملیاتی به آن سود عملیاتی دوره به ۱۴۵ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال رسید.به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای متفرقه افزوده و پس از کسر مالیات از آن سود خالص دوره معادل ۱۴۸میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ ۶۰۱ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=12657