کد خبر: 10083
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

نگاهی بر عملکرد ۹ ماهه ایران یاسا تایر و رابر

نگاهی بر عملکرد ۹ ماهه ایران یاسا تایر و رابر

شرکت ایران یاسا تایر و رابر طی دوره 9 ماهه مبلغ 284 ریال به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 48 درصد از پیش بینی هایش رسید.

شرکت ایران یاسا تایر و رابر پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 93 را براساس سرمایه 80 میلیارد ریالی مبلغ 3210 ریال و بر اساس سرمایه 400 میلیارد ریالی در آذر ماه 93 به مبلغ 647 ریال و در بهمن مبلغ 594 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه مبلغ 284 ریال به ازای هر سهم کنار گذاشت.