نگاهی بر عملکرد ۶ ماهه مهندسی نصیر ماشین

0
۲۵۵ بازدید

شرکت مهندسی نصیر ماشین طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۱۱۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

شرکت مهندسی نصیر ماشین پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۴۶۰ ریال و در اسفند ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده و در تیر ماه ۹۳ با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریالی مبلغ ۳۳۲ ریال و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۳۲۷ ریال اعلام کرده بود که مطابق اطلاعات حسابرسی شده در آذر ماه سال جاری مبلغ ۳۲۷ ریال اعلام شده است و طی دوره ۶ ماهه نخست سال با اختصاص ۱۱۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۳۴ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۴۰ میلیارد ریال مبلغ ۷۱۲ ریال و با اعمال سرمایه ۵۵ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰۸ ریال و در تیر ماه ۹۳ مبلغ ۴۳۴ و در آبان ماه ۹۳ مبلغ ۴۳۰ ریال اعلام کرده بود که اظهار نظر حسابرس در خصوص اطلاعات پیش بینی تلفیقی ارایه نشده است.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7450