کد خبر: 3845
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۳
گروه : جهان انرژی

نیمی از گاز خاورمیانه در ایران مصرف می‌شود ‏

نیمی از گاز خاورمیانه در ایران مصرف می‌شود ‏

ايران به رغم دارا بودن بيشترين ذخاير گازي در منطقه خاور ميانه، در رتبه دوم توليد گاز در منطقه قرار دارد و بيشترين ميزان مصرف گاز طبيعي را به خود اختصاص داده است‎.‎

سهم ذخاير گاز طبيعي ايران در منطقه خاورميانه در حالي از ساير کشورها بالاتر و حدود 41.8 درصد است که ايران در سال 2012 نتوانسته رتبه اول در توليد گاز طبيعي را به خود اختصاص دهد‎.‎
بر اين اساس پس از ايران، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي به ترتيب سهم 31.1 ، 10.2 و 7.6 درصد از ذخاير گازي خاور ميانه را در اختيار دارند . همچنين سهم ساير کشورها در منطقه خاور ميانه 9.3 درصد است‎.‎
ايران دومين توليد کننده گاز خاورميانه
اما بررسي ميزان توليد گاز طبيعي توسط کشورهاي واقع شده در منطقه خاور ميانه حاکي از آن است که ايران به رغم اينکه بيشترين ذخاير گازي طبيعي در منطقه را داراست پس از قطر که سهم 29.2 درصدي در توليد گاز طبيعي منطقه را دارد ، در رتبه دوم قرار گرفته و 29 درصد از گاز طبيعي منطقه را تامين کرده است‎.‎
اين در حالي است که در بين کشورهاي خاور ميانه، ايران با 53.6 درصد در جايگاه اول مصرف گاز طبيعي ايستاده است‎.‎
بر اين اساس پس از ايران، امارات متحده عربي و عربستان سعودي با اختلاف بسيار نسبت به ايران، به ترتيب با مصرف 16.5 و 15.6 درصد در رتبه دوم و سوم قرار دارند‎.‎
مصرف قطر نيز معادل 3.2 درصد و ساير کشورهاي منطقه در مجموع 14.3 درصد بوده است‎. ‎