کد خبر: 96729
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

نمونه برداری از آب قنات کن به منظور حفظ حیات درختان منطقه کن

نمونه برداری از آب قنات کن  به منظور حفظ حیات درختان منطقه کن نمونه برداری از آب قنات کن به منظور حفظ حیات درختان رفع آلودگی نفتی قنات کن در محله شهران شمالی منطقه ۵ در حال پی گیری است . به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۵، ساناز فتحی رییس اداره محیط زیست و توسعه پایدار منطقه به همراه رئیس اداره پایش محیط زیست شهرداری تهران از محله کن و انبار نفت بازدید کردند. این بازدید به منظور پایش آب قنوات کن و بررسی آلودگی نفتی آن و نمونه گیری توسط آزمایشگاه محیط زیست انجام شد. وی با اشاره به اهمیت نگهداری و حفظ باغات کن این محله کن را از قدیمی ترین محلات تهران دانست که در غرب تهران ریه تنفسی شهر محسوب می شود. فتحی جلوگیری از خشک شدن درختان مجاور قنات که از این آب تغذیه می شوند را مهم دانست و گفت : در تلاشیم تا با بررسی و نمونه برداری از آب قنات، محیط زیست را از آلودگی مصون داشته و از خشک شدن درختان محدوده جلوگیری کنیم .