کد خبر: 97500
تاریخ انتشار: ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران   سهام ۲۸شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۳۷۷٫۶۷۵سهم این شرکت ها در۳۵٫۹۲۲نوبت  مورد معامله قرار گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۲٫۳۶۳هزار میلیارد ریال بالغ شد . شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با۷۹٫۴۰واحد(۶۲ درصد)افزایش به عدد ۱۲٫۷۲۵٫۴۰واحد رسید