کد خبر: 96626
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .
تعداد ۳۰۴٫۵۰۳سهم این شرکت ها در۲۵٫۵۱۹نوبت مورد معامله قرار گرفت .
ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۱٫۳۲۹٫۰۰۰هزار میلیارد ریال بالغ شد .
شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با۳۹٫۷۰واحد(۳۹صدم درصد)کاهش به عدد ۱۰٫۲۰۳٫۹۰واحد رسید