کد خبر: 96516
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران   سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۷٫۳۰۴سهم این شرکت ها در۲۵۴٫۹۵۶نوبت  مورد معامله قرار گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۸۲۶٫۰۰۰هزار میلیارد ریال بالغ شد . شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با۶۰٫۹۰واحد(۶۱ صدم درصد)کاهش به عدد ۱۰٫۰۱۸٫۷۰واحد رسید