کد خبر: 96433
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران   سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۰٫۲۹۸سهم این شرکت ها در۱۱٫۸۹۶ نوبت  مورد معامله قرار گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۴۷۱٫۰۷۶هزار میلیارد ریال بالغ شد . شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با۴۴٫۴۰واحد(۴۵ صدم درصد)کاهش به عدد ۹٫۹۳۰٫۷۰واحد رسید