کد خبر: 96216
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران   سهام ۲۷شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۸۷٫۶۷۸سهم این شرکت ها در۱۱٫۹۴۷نوبت  مورد معامله قرار گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۳۴۵٫۵۳۹هزار میلیارد ریال بالغ شد . شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با۵۳٫۰۰واحد(۵۳ صدم درصد)کاهش به عدد ۹٫۹۷۵٫۰۰واحد رسید