کد خبر: 96072
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۱۲۵٫۷۲۳سهم این شرکت ها در۱۳٫۴۳۱نوبت  مورد معامله قرار گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۴۱۷٫۰۳۳هزار میلیارد ریال بالغ شد . شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با۱۳٫۹۰واحد(۰٫۱۴درصد)کاهش به عدد ۱۰٫۰۳۲٫۳۲واحد رسید