کد خبر: 95426
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران   سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۶۶٫۸۹۰سهم این شرکت ها در۹٫۶۱۵نوبت  مورد معامله قرار گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۲۴۴٫۰۸۲هزار میلیارد ریال بالغ شد . شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۸۳٫۴۰ واحد(۸۶درصد)افزایش به عدد ۹٫۷۳۴ واحد رسید