کد خبر: 94777
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

سهام ۲۵شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت .
تعداد ۸۴٫۹۸۱سهم این شرکت ها در۱۰٫۲۱۰نوبت مورد معامله قرار گرفت .
ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۲۸۳٫۴۵۲هزار میلیارد ریال بالغ شد .
شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۲۳٫۰۰ درصد واحد(۲۳درصد)افزایش به عدد ۹٫۹۵۹٫۶۰ واحد رسید