کد خبر: 94680
تاریخ انتشار: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران

نمای عمومی معاملات گروه شیمیایی بورس تهران   سهام ۲۶شرکت گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات مورد دادو ستد قرار گرفت . تعداد  ۸۲٫۲۵۹سهم این شرکت ها در۱۲٫۲۷۷نوبت  مورد معامله قرار گرفت . ارزش سهام مبادله شده در این روز به ۴۵۶٫۴۹۵هزار میلیارد ریال بالغ شد . شاخص گروه شیمیایی تالار اصلی بورس تهران در آخرین معاملات با ۴۴٫۸۰ درصد واحد(۴۴درصد)کاهش به عدد ۱۰٫۲۲۲٫۳۰ واحد رسید