کد خبر: 96448
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

نماینده اتحادیه صنف فناوران در هیات‎های حل اختلاف مالیاتی؛ مشورت فعالان صنف رایانه با ممیزان و مشاوران مالیاتی ضروری است

نماینده اتحادیه صنف فناوران در هیات‎های حل اختلاف مالیاتی؛ مشورت فعالان صنف رایانه با ممیزان و مشاوران مالیاتی ضروری است نماینده اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در هیات‎های حل اختلاف مالیاتی ضمن تشریح روند مراحل تسلیم اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخیص مالیات، با تاکید بر اینکه مشورت فعالان صنف رایانه با ممیزان و مشاوران مالیاتی ضروری است، گفت: برخی از جوانان فعال صنف رایانه از رفت و آمد به ادارات امور مالیاتی فراری هستند و با ممیزان نیز ارتباط خوبی ندارند، به همین دلیل اغلب دچار مشکل و ضرر و زیان می‎شوند و نمی‎توان از آنها دفاع کرد.‏ به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتحادیه فناوران، مجید حاجی خانی افزود: به طور مثال برگ تشخیص مالیاتی که ابلاغ می‎شود، ۳۰ روز فرصت اعتراض وجود دارد و اگر اعتراضی روی آن صورت نگیرد به منزله تایید برگه تشخیص است. بسیاری از فعالان صنف این بند قانونی را نادیده گرفته و چون به موقع اقدام نمی‎کنند، دچار مشکل می‎شوند.‏ وی در توضیح روند قانونی مراحل تسلیم اظهارنامه مالیاتی و برگ تشخیص مالیات گفت: مؤدیان مالیاتی (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) پس از تکمیل اظهارنامه مالیاتی مربوطه آن را ظرف مهلت مقرر در قانون به اداره امور مالیاتی ذی‎صلاح تسلیم و رسید دریافت می‌کنند. اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی‎های لازم مالیات متعلقه را محاسبه کرده و در ظرف مدت مقرر در قانون برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‎کند. ‏ وی تاکید کرد: پس از صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن به مودی، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‎تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد کند.‏ نماینده اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی گفت: مسوول مربوطه پس از ثبت درخواست مؤدی به موضوع رسیدگی می‎کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست،آن را رد و مراتب را ظهربرگ تشخیص درج و امضا می‎کند و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص داد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گرفت، مراتب در ظهربرگ تشخیص منعکس و به امضای مسوول مربوط و مؤدی می‎رسد.‏ وی افزود: در صورتی که مسوول مربوطه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص نداد، مراتب را در ظهربرگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌‏‎کند.‏ حاجی خانی با بیان اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی پس از رسیدگی به موضوع رای خود را اعلام می‎کند، گفت: رای هیات مزبور قطعی است، مگر این که مؤدی یا اداره امور مالیاتی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی چه در مرحله بدوی و چه تجدید، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند که در این صورت پرونده در شورای مالیاتی قابل طرح خواهد بود. ‏ وی اضافه کرد: شورای عالی مالیاتی صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‎های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی کرده و رای خود را صادر می‌کند. رای شورای عالی قطعی است و مبلغ مالیات نیز تغییر نمی‎کند.‏ وی با بیان اینکه اکثر فعالان صنف رایانه معمولا با مشکلات مالیاتی مواجه هستند، گفت: ارتباط با مشاوران اتحادیه فناورران رایانه و ممیزان مالیاتی می‎تواند تا حد چشمگیری به حل این مشکلات کمک کند. بنابراین پیشنهاد می‎کنم فعالان صنف با گرفتن مشاوره اطلاعات خود را در این زمینه بالا ببرند.‏ حاجی خانی همچنین با بیان اینکه ۸۰ درصد از آرای هیات حل اختلاف مالیاتی به نفع مودی صادر می شود، گفت: اکثر رای های صادر شده در هیات حل اختلاف مالیاتی به نفع مودی است مگر اینکه ممیز با ارایه مستندات کافی بتواند گزارشات خود را ثابت کند. ‏ وی افزود: ظرف دو سال گذشته ارجاع پرونده‎های صنف رایانه به هیات‎های حل اختلاف مالیاتی به دلیل رکود بازار افزایش یافته است. زیرا رقم برگ تشخیص‎ها بالاست و اغلب فعالان بازار به آن اعتراض دارند.‏