کد خبر: 5567
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۳

نماینده گیلان در مجلس:‏ بسته جدید دولت حلال مشکلات نیست

نماینده گیلان در مجلس:‏ بسته جدید دولت حلال مشکلات نیست

نماينده مردم گيلان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بسته جديد غير تورمي دولت براي خروج از رکود اقتصادي حلال مشکلات نيست، پيش آمدن يک اتفاق قابل توجه در اقتصاد کشور را منوط به ارايه يک برنامه جامع دراين زمينه دانست.‏

عطا ا... حکيمي درپاسخ به اين پرسش که با توجه به دغدغه هاي اصلي مسئولان نظام براي توسعه اقتصادي کشور، ارتقاء توليد، ايجاد فرصت هاي شغلي و افزايشي در آمد و رفاه عمومي، آيا فکر مي کنيد با بسته ي جديد دولت مي توان به اين ايده آل ها رسيد، اظهار داشت: بسته ي جديد دولت براي بهبود شرايط اقتصادي تأثير گذار است ، ولي حلال مشکلات نيست و تازماني يک برنامه جامع وکامل براي خروج از رکود اقتصادي ارايه نشود، اتفاقي چشمگير در اقتصاد کشور رخ نمي دهد.‏
نماينده مردم رودبار در مجلس بيان داشت: اين نياز وجود دارد که برنامه اي زير ساختي با توجه به ظرفيت ها ارايه شود.‏
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه اقتصاد کشورمان در حال حاضر مايه هايي از اقتصاد غربي و سرمايه داري در خود دارد، گفت: اقتصاد ما اکنون اسلامي نيست. ‏
اين نماينده مجلس خاطر نشان کرد: اقتصاد مجموعه اي از حلقه هاي به هم پيوسته يک زنجير است و براي آنکه بهبودي در شرايط اقتصادي ايجاد کرد، يک استراتژي قوي نيازمند است . ‏
حکيمي در پاسخ به پرسش باتوجه به منويات مقام معظم رهبري که با تشکيل تعاوني ها ، ابتکار و خلاقيت جوانان بروز مي کند، آيا توانستيم در اين عرصه با تمامي کمبود ها زمينه را براي جوانان مهيا کنيم، افزود: در شرايط فعلي جز اينکه تمام قواي نظام دست به دست هم بدهند واز فکر وانديشه دانشمندان و نخبگان کشور استفاده کنند، راهکاري وجود ندارد. ‏
اين عضو خانه ملت ادامه داد: با توجه به اين موضوع که مشارکت تمام مردم از ارکان تعاوني ها به حساب مي آيد، در کشور ما فرهنگ تعاون به درستي شکل نگرفته است و فرهنگ سازي دراين زمينه ضروري است واين نياز وجود دارد که دولت نيز دراين زمينه ورود کند.‏