کد خبر: 5559
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۳

نماینده پاوه در مجلس اعلام کرد:‏ حمایت مجلس ودولت در گرو عملکرد مثبت تعاونی ها

نماینده پاوه در مجلس اعلام کرد:‏ حمایت مجلس ودولت در گرو عملکرد مثبت تعاونی ها

نماينده استان کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي عملکرد ضعيف تعاوني ها را از عوامل اصلي بي حمايتي دولت و مجلس از آنها دانست

نعمت اله منوچهري در توضيح عوامل بي حمايتي مجلس و به ويژه دولت از بخش تعاون و در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت در بسته غيرتورمي خروج از رکود ، نامي از تعاون نبرده است ، اظهار داشت: تعاوني هاي شکل گرفته در چند سال اخير عملکرد مثبتي نداشته اند واين موضوع بر دريافت حمايت از سوي مجلس و دولت تأثير مي گذارد.‏
وي افزود : عملکرد برخي از تعاوني هاي مسکن، مصرف و ساي تعاوني ها در شأن تعاون نبوده و حمايت هاي دولت و مجلس درآينده از تعاون تحت تأثيراين عملکرد منفي قرار دارد. ‏
اين نماينده مجلس خاطر نشان کرد: با تقويت تعاوني ها و سپردن کارها به کاردان، مي توان جهشي دراين بخش ايجاد و در پي آن نظر مثبت مجلس را جلب کرد.‏
نماينده مردم پاوه در مجلس بيان داشت: استفاده از افراد خبره در بخش تعاون اهميت فراواني دارد. ‏
وي گفت : قانون نظارت کامل دولت بر تعاوني ها وجود ندارد و خلاء آن احساس مي شود.‏
منوچهري با تاکيد براينکه قانون نظارت کامل دولت بر تعاوني ها بايد وجود داشته باشد، اذعان کرد: در کنار اين مسئله، برخي روندهاي اداري دست و پاگير و سخت وجود دارد که اعضا بخش تعاون را تحت فشار قرارمي دهد .‏
اين نماينده خانه ملت در پايان تاکيد کرد: بايد عملکرد تعاون مثبت جلوه کند تا حمايت و دفاع مجلس نيز جلب شود.‏