کد خبر: 5591
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۳

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی:‏ تعاونی ها ضلع سوم اقتصاد کشورند

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی:‏ تعاونی ها ضلع سوم اقتصاد کشورند

نماينده مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر يک تعريف جديد از تعاون در اقتصاد کشور، از تعاوني ها به عنوان ضلع سوم توسعه اقتصاد کشور خبر داد.‏

ابوالفضل ابوترابي در پاسخ به اين پرسش که با تاکيد بردرون زا بودن اقتصاد و اتکا بر ظرفيت هاي داخلي تا چه حد موفق عمل کرديم، گفت: اقتصاد کشور برسه ضلع خصوصي، دولتي و تعاوني قرار گرفته است و تعاوني يکي از اضلاع مهم توسعه اقتصاد کشور محسوب مي شود. ‏
وي با تاکيد بر مضامين قرآني در خصوص تعاون و راهگشا بودن آن در اقتصاد، افزود: فعاليت تعاوني ها در کشور با آنچه که در قرآن آمده، همخواني ندارد و فعاليت آنها در اقتصاد کشور مشکل گشا نبوده است . ‏
عضو کميسيون قضايي وحقوقي مجلس در پاسخ به اين پرسش که براي ترغيب و تشويق سرمايه گذاري خارجي وداخلي در بخش تعاون چه راهکارهايي پيشنهاد مي شود، نيز بر لزوم باز تعريف تعاون در اقتصاد کشور تاکيد کرد.‏
ابوترابي با تاکيد بر تبديل نقدينگي خرد به پروژه هاي بزرگ، ورود به بورس را يکي از راه هاي سرمايه گذاري ذکر کرد.‏