کد خبر: 5541
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳

نماینده ملایر در مجلس:‏ تعاونی دانش آموختگان جوان تشکیل شود

نماینده ملایر در مجلس:‏ تعاونی دانش آموختگان جوان تشکیل شود

نماينده استان همدان در مجلس شوراي اسلامي با استناد به آيه شريفه اي از قرآن کريم در خصوص تعاون، تاکيد کرد: رسيدگي به اقتصاد مردم و اقتصاد مقاومتي، برو تقوا محسوب مي شود.‏

احمدآريايي نژاد در توضيح اينکه چرا مجلس و دولت به طور جدي به بحث تعاوني ها توجه نکرده اند و حتي در بسته خروج از رکود دولت، نامي از تعاون نيامده است، اظهار داشت: از تعاون به صراحت در دين اسلام نام برده شده است و رسيدگي به اقتصاد مردم، مسلمان ، اقتصاد مقاومتي و اقتصاد اسلامي برو تقوا محسوب مي شود. ‏
وي افزود : همه بايد دريک تعاوني مشارکت داشته باشند؛ چرا که تعاون يکي از وجوه بخش خصوصي است . اين نماينده مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر ميل به انحصار گرايي ، رسيدگي به تعاوني ها را تحت تأثير قرار داده است.‏
آريايي نژاد بيان داشت: در حال حاضر تعاون به طور بايد و شايد جايگاهي در اقتصاد کشور ندارد و مجلس و دولت نيز از آن غافل شده اند. ‏
وي تصريح کرد: متأسفانه سياستگذاران نيز تحت تاثير اصحاب قدرت و ثروت قرار دارند.‏
به گفته اين نماينده مجلس، آسيب شناسي مسايل بخش تعاون و بازنگري آن ضرورت دارد.‏
نماينده مردم ملاير در مجلس پيشنهاد داد : تعاوني متشکل از دانش آموختگان جوان در مقاطع مختلف تشکيل دهيم و چون اين افراد در آغاز راه هستند و عشق به کارتعاوني دارند بايد بتوانيم با مشاوره هايي، به آنها اطمينان خاطر دهيم و آن موقع است که آثار معجزه آساي تعاون را در اقتصاد مشاهده مي کنيم . ‏
آريايي نژاد بيان داشت: ما طرفدار تعاون هستيم و معتقديم که حمايت خوبي از تعاون نشده است . ‏
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: امکان اصلاح لايحه دولت براي خروج از رکود وجود دارد ومجلس در خصوص اين موضوع از وظيفه قانون گذاري و نظارت خود استفاده مي کند.‏