کد خبر: 5579
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۳

نماینده مردم شازند و اراک درمجلس:‏ وزارتخانه ها گره گشای مشکلات باشند

نماینده مردم شازند و اراک درمجلس:‏ وزارتخانه ها گره گشای مشکلات باشند

نماينده مردم شازند و اراک در مجلس، از نقش موثر تعاوني ها در اشتغال به ويژه در صنايع پايين دستي خبرداد.‏

قاسم عزيزي، با اشاره به اينکه تعاوني ها در دهه هاي قبل در قالب ارايه تسهيلات و مجوزها فعاليت مي کردند. خاطرنشان کرد: ماهيت تعاوني اين است که افراد سرمايه ، توان و تجربه خود را تجميع کنند و در قالب تعاوني ها به کار ببندند . ‏
وي بيان داشت: وقتي به جاي ماهيت اصلي تعاوني ها ، افراد با انگيزه برخورداري ازتسهيلات و امکانات، به تعاوني ها روي بياورند و نتواننداز آن تسهيلات بهره مند شوند، مشکلات مربوط به اشتغال رخ مي دهد. ‏
اين نماينده مجلس اظهار داشت: وزارت خانه هاي تعاون ، کار ورفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مشکلات تعاوني ها مربوط به سرمايه در گردش يا کمبود نقدينگي را بررسي و گره گشايي کنند .‏
عزيزي : با اشاره به نقش موثر تعاوني ها در توليد اشتغال ، اذعان داشت: تعاوني ها مي توانند با گردآوري و جمع آوري تعدادي در قالب شرکت، سرمايه هايي با اندازه کوچک را به کار اندازند و دراين صورت قطعاً در اشتغال صنايع پايين دستي موثر خواهند بود