کد خبر: 5577
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۳

نماینده مردم سراب مطرح کرد:‏ اصل ۴۴ مانع توجه به تعاونی ها نیست

نماینده مردم سراب مطرح کرد:‏ اصل ۴۴ مانع توجه به تعاونی ها نیست

بارها براصل 44  قانون اساسي در راستاي توسعه اقتصادي کشور تاکيد شده است و اين به مفهوم کنار گذاشتن ديگر قوانين اقتصادي دخيل در رشد اين شاخصه نيست.‏

يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن اين مطلب گفت: در کنار توجه به توليد ملي و خصوصي سازي توجه به توسعه تعاوني ها راه گشا است و مي تواند اقتصاد کشور را نجات دهد.‏
مهناز بهمني با اشاره به مصوبه هاي اخير مجلس در راستاي احياي قانون تعاوني ها خاطرنشان کرد: مجلس موارد زيادي را براي احياي اين بخش تصويب کرد که در نهايت از بهترين بندهاي آن مي توان به نحوه تعيين اعضا که رعايت عدالت را در پي دارد، اشاره کرد.‏
بهمني خاطرنشان کرد: با اين حساب تعاوني ها مي توانند با قوانين بهتر و پايدارتري توسعه يابند و قانون حمايت جديتري از آنها دارد.‏
‏ ‏