نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی: پرسش از وزیر نفت برخورد سیاسی است نه سوال فنی

0
۵۶۶ بازدید

 

علی شفائی: پرسش از وزراء حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اما با توجه به شرایط کنونی مجلس باید همراه و حامی دولت باشد.
پس از انتشار مطلبی به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید در برخی رسانه ها مبنی براینکه یکی از وزرای دولت دهم با مراجعه به دکتر روحانی از دریافت مبلغی کمک از کشور امارات سخن گفته و رئیس جمهور نیز پس از شنیدن این ماجرا گریه کرده است، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حمید رسایی طرح سوال از وزیر نفت را در دستور کار قراردادند.
این موضوع در حالی مطرح شد که بسیاری از صاحبنظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح این سوال موضع گیری کرده و انتقاداتی را مطرح کردند.‏
در این خصوص امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، در خصوص سوال سه نفر از نمایندگان مجلس از وزیر نفت با تاکید بر این مهم که سوال از وزرا حق قانونی نمانیدگان است، تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی مجلس باید همراه و حامی دولت باشد و نمایندگان از مچ گیری پرهیز کنند.
وی گفت: اما در شرایطی که بخش اعظم اقتصاد کشور و معیشت مردم به درآمد نفت وابسطه است، نمایندگان باید توجه داشته باشند که باید به آقای زنگنه و مجموعه وزارت نفت کمک کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور وزیر نفت در این کمیسیون و توضیح اصل ماجرا، افزود: مبلغ دریافتی طلب ایران از این کشور بوده و موضوع کمک کردن مطرح نبوده و همچنین سندی مبنی بر تایید مباحثی که به وزیر نفت نسبت داده شده از سوی سوال کنندگان ارائه نشده است و کمیسیون نیز توضیحات وزیر نفت را پذیرفته است.‏
وی ادامه داد: متاسفانه این سوال فنی نبوده و می توان آن را به برخورد سیاسی تعبیر کرد، موضوعی که در شرایط کنونی کشور مورد تایید نبوده و نمایندگان نباید به جای حمایت از دولت به دنبال مچ گیری باشند.‏
آنچه مسلم است همواره میان افراداختلاف نظر وجود داشته و این اختلاف نظر در بعد سیاسی به تعریف جناح ها و موضع گیری های سیاسی منتهی می شود، اما باید پذیرفت که حتی برای مخالفت کردن هم باید منطق و انصاف را رعایت کرد.
از سویی در شرایطی که بسیاری از مخالفان نظام جمهوری اسلامی چشم به صحنه سیاسی و اجرایی کشور دوخته اند تا از هر کاهی کوهی ساخته و در امور داخلی و خارجی کشور کارشکنی کنند، اینگونه رفتار که موجب خدشه دار شدن روابط دولت و مجلس می شود به صلاح کشور نبوده و باید از آن پرهیز کرد.
در خصوص وزیر نفت بیژن زنگنه که به حق می توان او را شیخ الورزاء نامید و قطعا تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور از او به عنوان یکی از اثرگذارترین مدیران صنعت نفت کشور یاد خواهد کرد. مدیری که حضور وی می تواند به افزایش توان صنعت نفت چه در حوزه فنی و تولید و چه در زمینه تجارت و اعتبار آفرینی کمک کند، اینگونه رفتار  و ایجاد حاشیه برای او قطعا به ضرر منافع ملی کشور خواهد بود.‏

 

 

علی شفائی: پرسش از وزراء حق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اما با توجه به شرایط کنونی مجلس باید همراه و حامی دولت باشد.
پس از انتشار مطلبی به نقل از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت تدبیر و امید در برخی رسانه ها مبنی براینکه یکی از وزرای دولت دهم با مراجعه به دکتر روحانی از دریافت مبلغی کمک از کشور امارات سخن گفته و رئیس جمهور نیز پس از شنیدن این ماجرا گریه کرده است، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله حمید رسایی طرح سوال از وزیر نفت را در دستور کار قراردادند.
این موضوع در حالی مطرح شد که بسیاری از صاحبنظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح این سوال موضع گیری کرده و انتقاداتی را مطرح کردند.‏
در این خصوص امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، در خصوص سوال سه نفر از نمایندگان مجلس از وزیر نفت با تاکید بر این مهم که سوال از وزرا حق قانونی نمانیدگان است، تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی مجلس باید همراه و حامی دولت باشد و نمایندگان از مچ گیری پرهیز کنند.
وی گفت: اما در شرایطی که بخش اعظم اقتصاد کشور و معیشت مردم به درآمد نفت وابسطه است، نمایندگان باید توجه داشته باشند که باید به آقای زنگنه و مجموعه وزارت نفت کمک کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به حضور وزیر نفت در این کمیسیون و توضیح اصل ماجرا، افزود: مبلغ دریافتی طلب ایران از این کشور بوده و موضوع کمک کردن مطرح نبوده و همچنین سندی مبنی بر تایید مباحثی که به وزیر نفت نسبت داده شده از سوی سوال کنندگان ارائه نشده است و کمیسیون نیز توضیحات وزیر نفت را پذیرفته است.‏
وی ادامه داد: متاسفانه این سوال فنی نبوده و می توان آن را به برخورد سیاسی تعبیر کرد، موضوعی که در شرایط کنونی کشور مورد تایید نبوده و نمایندگان نباید به جای حمایت از دولت به دنبال مچ گیری باشند.‏
آنچه مسلم است همواره میان افراداختلاف نظر وجود داشته و این اختلاف نظر در بعد سیاسی به تعریف جناح ها و موضع گیری های سیاسی منتهی می شود، اما باید پذیرفت که حتی برای مخالفت کردن هم باید منطق و انصاف را رعایت کرد.
از سویی در شرایطی که بسیاری از مخالفان نظام جمهوری اسلامی چشم به صحنه سیاسی و اجرایی کشور دوخته اند تا از هر کاهی کوهی ساخته و در امور داخلی و خارجی کشور کارشکنی کنند، اینگونه رفتار که موجب خدشه دار شدن روابط دولت و مجلس می شود به صلاح کشور نبوده و باید از آن پرهیز کرد.
در خصوص وزیر نفت بیژن زنگنه که به حق می توان او را شیخ الورزاء نامید و قطعا تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور از او به عنوان یکی از اثرگذارترین مدیران صنعت نفت کشور یاد خواهد کرد. مدیری که حضور وی می تواند به افزایش توان صنعت نفت چه در حوزه فنی و تولید و چه در زمینه تجارت و اعتبار آفرینی کمک کند، اینگونه رفتار  و ایجاد حاشیه برای او قطعا به ضرر منافع ملی کشور خواهد بود.‏

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1152