کد خبر: 5561
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۳

نماینده رشت در مجلس:‏ جای خالی تعاون دربسته غیرتورمی دولت

نماینده رشت در مجلس:‏ جای خالی تعاون دربسته غیرتورمی دولت

نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي از اتاق تعاون به عنوان سخنگوي تعاوني ها و مرکزي نام برد که بايد مطالبات تعاوني ها را پيگيري کند.‏

جبار کوچکي نژاد در پاسخ به اين پرسش که با توجه به منويات مقام معظم رهبري درباره اهميت وجودي تعاوني ها، چرا مجلس و دولت به شکل جدي به تعاون توجه نکردند و حتي در بسته غير تورمي دولت براي خروج از رکود، نامي از تعاون نيامده است، اظهار داشت : علي رغم اينکه براساس قانون، تعاون بايد 25 درصد از اقتصاد ملي را داشته باشد، ولي با ادغام وزارت خانه هاي تعاون و کار ، بخش تعاون به حاشيه رانده شده است.‏
وي افزود : اتاق تعاون بايد سخنگوي بخش تعاون باشد و مطالبات تعاوني ها را پيگيري کند، اما دراين زمينه جديت نداشته است.‏
اين نماينده مجلس بيان داشت: اگر دولت در لايحه غيرتورمي خروج از رکود به بخش تعاون توجه نکرده و کم لطفي کرده است، مجلس به ويژه فراکسيون تعاون با در نظر گرفتن اهميت توليد، به نقش تعاون در اقتصاد و سهم 25 درصدي آن توجه و کم لطفي دولت را جبران کند.‏
کوچکي نژاد ياد آور شد : جايي که دولت توجه ندارد، مجلس بايد تعادل بخش هاي اقتصادي را برقرارکند.‏
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح کرد: دولت عمدتاً به شرکت هاي شبه دولتي توجه مي کند و مجلس بايد سهم اقتصاد را از شرکت هاي شبه دولتي خارج و به سمت تعاوني ها هدايت کند و به اين ترتيب تعادل به وجود آورد.‏
‏ ‏