کد خبر: 5553
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳

نماینده استان کرمان در مجلس:‏ تعاون ناجی اقتصاد است

نماینده استان کرمان در مجلس:‏ تعاون ناجی اقتصاد است

نماينده مردم استان کرمان در مجلس شوراي اسلامي از تعاوني ها به عنوان بهترين دستاوردهاي شوراي عالي انقلاب اسلامي در بحث تجارت، ياد کرد.‏

شهباز حسنپور بيگلري در پاسخ به اين پرسش که حضور تعاوني ها تا چه حد مي تواند در رونق اقتصادي کشور مؤثر باشد گفت:  در قانون اساسي و به ويژه اصل 44 بر تعاون تاکيد فراوان شده است، اما متأسفانه در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد کشور بين 5 تا 7 درصد است؛ در حالي که قانون گذار سهم 25 درصدي براي تعاون در نظر گرفته است . ‏
وي با اشاره با اينکه نقش تعاوني ها، در اقتصاد بي بديل است افزود: تعاوني ها بايد فعاليت هاي خود را گسترش دهند. ‏
اين نماينده مجلس ياد آور شد: به علت نبود توجه جدي به وضعيت تعاوني ها ، خواسته هاي مدنظر قانون گذار تاکنون محقق نشده است. ‏
وي تاکيد کرد: با تمام توان بايد تلاش کنيم از ظرفيت تعاوني استفاده کرده و فرصتي را ايجاد کنيم که از سرمايه هاي خرد مردم حداکثر بهره را ببريم.‏
وي ياد آور شد : تعاوني ها در توسعه اقتصادي کشور نقش به سزايي دارند واتاق تعاون نيز در جهت حمايت از تعاوني ها از اهميت قابل توجهي برخوردار است که نقش آنها را مي توان در سروسامان دادن به وضعيت اشتغال کشور مشاهده کرد. ‏
اين عضو خانه ملت در پاسخ به اين پرسش که با توجه به منويات مقام معظم رهبري درباره اهميت وجودي تعاوني ها ، چرا مجلس و دولت به طور جدي به تعاوني ها توجه نکرده اند،  ادامه داد: وزارت خانه نتوانسته است در حمايت از تعاوني نقش مؤثري ايفا کند و شايد يکي از علل انحلال وزارت تعاون نيز، ايراد هاي وارده به جريان امر بوده است .‏
بيگلري ابرازاميداواري کرد: با توجه به جايگاه قانوني تعاوني ها در کشور و نقش اين نوع فعاليت هاي اقتصادي، در آينده شاهد اين مهم باشيم که تعاوني ها نقش چشمگيري در اقتصاد کشور ايفا کنند.‏
نماينده مردم سيرجان در مجلس تصريح کرد : از لحاظ قانوني، قانون مربوط به تعاوني ها قانون جامعي است؛ اما مجريان امر بايد مورد سؤال قرار بگيرند.‏
چرا که ضعف متوليان اجرايي در بخش تعاوني ها، موجب شد تعاوني ها نتوانند در اقتصاد کشور نقش اساسي ايفا کنند.‏
وي بيان داشت : يکي از مواردي که مي تواند به شکل منطقي واصولي، مانع بي عدالتي شود و زمينه استمرار عدالت را فراهم کند، تعاون و فعاليت تعاوني ها است و اگر تعاوني ها موفق عمل کنند، بخش مهمي از اقتصاد کشور رونق مي يابد و راه نجاتي براي کشور دراين شرايط حساس اقتصادي ايجاد مي شود.‏