کد خبر: 5551
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی:‏ برنامه ریزی جامع لازمه کارآمدی تعاونی ها

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی:‏ برنامه ریزی جامع لازمه کارآمدی تعاونی ها

نماينده مردم اردبيل در مجلس شوراي اسلامي علت ناکارآمدي تعاوني ها را نبود برنامه ريزي صحيح و جامع در راستاي حمايت حقوقي و ايجاد بازارهاي مناسب براي تعاوني ها و حمايت مالي از آنها دانست.‏

منصور حقيقت پور در پاسخ به اين پرسش که با تاکيد بر درون زا بودن اقتصاد و اتکا برظرفيت هاي داخلي، تا چه حد در اين زمينه موفق عمل کرده ايم، اظهار داشت : تاکنون از سهم 25 تا 30 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي، فقط 7 درصد آن محقق شده است و نبود موفقيت قابل توجه در زمينه بهره مندي از ظرفيت هاي داخلي اقتصاد، گواه اين موضوع است. ‏
اين نماينده علت اصلي تحقق نيافتن سهم 25 تا 30 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي را نبود آموزش مردم در زمينه تعاوني ها وارايه خدمات دانست و تاکيد کرد با توجه به شرايط فعلي تعاوني ها، نمي توانيم به اين رقم دست پيدا کنيم. ‏
وي افزود : علت اصلي محقق شدن سهم مذکور ، اين است که سازمان هاي متولي اجراي قانون در جهت آموزش مردم ارايه خدمات فني و حرفه اي تعاوني ها ، حمايت حقوقي و ارايه راهنمايي هاي لازم ، ايجاد بازارهاي مناسب براي تعاوني ها و حمايت مالي و پولي از آنها اقدامات کافي را انجام نداده اند.‏
حقيقت پور ،در پاسخ به اين پرسش که براي ترغيب و تشويق سرمايه گذاري خارجي و داخلي در بخش تعاون چه راهکارهايي پيشنهاد مي شود، گفت:  در بخش جذب سرمايه گذارخارجي براي تعاون موفق نبوده ايم و در بخش جذب سرمايه گذار داخلي براي تعاوني ها نيز، نمي توانيم دست به سرمايه گذاري سنگين بزنيم.‏