نماینده اتاق تعاون در هیات عالی نظارت بر اصناف منصوب شد

0
۴۷۲ بازدید

ایرنا: محمد صادق مفتح دبیر کل اتاق تعاون ایران طی حکمی علی فاضلی رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران و اولین رئیس شورای اصناف کشور را به عنوان نماینده این اتاق در هیات عالی نظارت بر اصناف کشور منصوب کرد.‏
بر اساس ماده ۳۶ قانون نظام صنفی کشور هیات عالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس هیات، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس شورای عالی استان ها، فرمانده نیروی انتظامی، هیات رییسه اتاق اصناف ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده بسیج اصناف کشور، دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس و دبیر کل اتاق تعاون ایران تشکیل می شود.‏

ایرنا: محمد صادق مفتح دبیر کل اتاق تعاون ایران طی حکمی علی فاضلی رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی تهران و اولین رئیس شورای اصناف کشور را به عنوان نماینده این اتاق در هیات عالی نظارت بر اصناف کشور منصوب کرد.‏
بر اساس ماده ۳۶ قانون نظام صنفی کشور هیات عالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس هیات، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس شورای عالی استان ها، فرمانده نیروی انتظامی، هیات رییسه اتاق اصناف ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده بسیج اصناف کشور، دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس و دبیر کل اتاق تعاون ایران تشکیل می شود.‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1677