نمایشگاه نوزدهم محکی برای سنجیدن عیار تدبیر و امید

0
۵۱۴ بازدید

 

علی شفائی: نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سنگ محکی برای ارزیابی توانمندی دولت تبیر و امید است.‏
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ایران که در سال های نه چندان دور، جایگاهی ویژه در میان برترین نمایشگاه های این صنعت در جهان داشت، متاثر از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و بالاخص صنعت‎ ‎‏ نفت در دولت قبل، در روندی نزولی در حال تبدیل شدن به نمایشگاهی ملی و در خوش بینانه ترین حالت رویدادی منطقه ای بود.‏
مدیران ارشد صنعت نفت و دولت پیشین که حاضر به قبول ضعف های خود نبودند، برای پنهان سازی ناتوانی و اشتباهات خود، از تحریم ها که در آغاز به تکه ای کاغذ تشبیه می شدند، کوهی ساختند با این خیال که سایه سیاه و بلند این کوه بتواند پرده ای باشد برای پوشاندن ضعف های ایشان و آنگاه که ناگزیر آفتاب شفافیت سایه خیالشان را کوتاه کرد، در توجیه همه کاستی ها، قدم گذاشتن در مسیر خودکفایی را نتیجه مثبت همه امتیازات منفی و از دست رفته دانسته و بر دست یافته های خیالشان می بالیدند.‏
جایگاه نمایشگاه بین المللی نفت ایران در دوره هجدهم به اندازه ای نزول کرد که بازتاب منفی آن در میان همه موفقیت های نمایشگاه امسال ملموس است..‏
دیپلماسی ضعیف و پردافعه سال های گذشته موجب شد تا تنها چشم بادامی های اژدهانشان برای تجارت، تعامل و تبادل اقتصادی به سرزمین پارس سفرکنند و در ازاء دسته بیل، زغال و چوب بستنی، خورجین خود را از نفت، گاز و تولیدات پتروشیمی پرکنند و از سویی با وعده توسعه، پا در میادین نفت و گاز ایران گذاشته و با پیشرفتی صفر درصدی که در نوع خود قابل تأمل است، موجب عقب ماندن ۳ هزار روزه ایران از رقبای بازار و شرکای میادین مشترک شوند.‏
با همه این تفاسیر، برخی شرکت های چینی فعال در صنعت نفت که نتوانستند از نمایشگاه هجدهم آنگونه که توقع داشتند سود ببرند، با اندیشه تداوم اجرای ضعیف این نمایشگاه در دوره نوزدهم، از مشارکت در این دوره از نمایشگاه سرباززدند، غافل از اینکه حتی اگر هیچ اتفاق دیگری در صحنه سیاست و اقتصاد ایران رخ نداده بود، تنها حضور شیخ الوزراء و همراهانش در صنعت نفت، برای احیاء عزت و اعتبار از دست کفایت می کرد.‏
امروز در شرایطی که بسیاری از شرکت های صاحب نام و معتبر بین المللی برای بازگشت و حضور در صنعت نفت ایران به خط شده اند، آمدن یا جا ماندن برخی شرکت های چینی از نمایشگاهی که بسیاری از شرکت های مطرح در میان ازدحام متقاضیان پشت در ماندند، اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه موجب مباهات و افتخار آفرینی یکی از خوش نام ترین وزرای کابینه و همکارانش می باشد، جایگزین شدن برندهای صاحب نام بین المللی به جای شرکت های بی نام و نشان چینی است.‏
چینی ها که در چند سال اخیر از صنعت نفت ایران منافع زیادی به دست آورده و علاوه بر انتفاع مستقیم، از حضور در صنعت نفت ایران برای گرم کردن بازار خود در ارتباط با کشورهای همجوار ایران استفاده کرده و در ازاء معطل کردن پروژه های ایران در میادین مشترک امتیازات زیادی از شرکای ایران گرفتند، پیام بازگشت تدبیر و امید به اقتصاد ایران را در اسرع وقت درک کرده و مهیای خروج یا انجام تعهدات شدند.‏
از سویی یکی دیگر از نکاتی که از آن می توان به عنوان گزینه ای برای کشیدن خط تمیز میان نمایشگاه نوزدهم با چند دوره قبلی یاد کرد، عدم حضور پرتعداد غرفه های عرضه کننده ساندویچ، بستنی و انواع دیگر خوراکی ها است، که در چند دوره گذشته بخش قابل توجهی از فضای آزاد نمایشگاه را به خود اختصاص داده بودند تا عدم استقبال شرکت ها کمتر به چشم بیاید و شرایطی را محیا کرده بودند که بازدیدکنندگان نمایشگاه تخصصی نفت، بتوانند در فضایی مفرح، لذت گذراندن پیک نیکی هر چند کوتاه مدت را در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت تجربه کنند.‏
به هرحال آنچه امروز با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت به ثبت رسید، افتخار دیگری برای دولت یازدهم و محکی برای سنجیدن عیار تدبیر آن است، اتفاقی که امید را در صنعت نفت ایران زنده کرد. ‏

 

 

علی شفائی: نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سنگ محکی برای ارزیابی توانمندی دولت تبیر و امید است.‏
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت ایران که در سال های نه چندان دور، جایگاهی ویژه در میان برترین نمایشگاه های این صنعت در جهان داشت، متاثر از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و بالاخص صنعت‎ ‎‏ نفت در دولت قبل، در روندی نزولی در حال تبدیل شدن به نمایشگاهی ملی و در خوش بینانه ترین حالت رویدادی منطقه ای بود.‏
مدیران ارشد صنعت نفت و دولت پیشین که حاضر به قبول ضعف های خود نبودند، برای پنهان سازی ناتوانی و اشتباهات خود، از تحریم ها که در آغاز به تکه ای کاغذ تشبیه می شدند، کوهی ساختند با این خیال که سایه سیاه و بلند این کوه بتواند پرده ای باشد برای پوشاندن ضعف های ایشان و آنگاه که ناگزیر آفتاب شفافیت سایه خیالشان را کوتاه کرد، در توجیه همه کاستی ها، قدم گذاشتن در مسیر خودکفایی را نتیجه مثبت همه امتیازات منفی و از دست رفته دانسته و بر دست یافته های خیالشان می بالیدند.‏
جایگاه نمایشگاه بین المللی نفت ایران در دوره هجدهم به اندازه ای نزول کرد که بازتاب منفی آن در میان همه موفقیت های نمایشگاه امسال ملموس است..‏
دیپلماسی ضعیف و پردافعه سال های گذشته موجب شد تا تنها چشم بادامی های اژدهانشان برای تجارت، تعامل و تبادل اقتصادی به سرزمین پارس سفرکنند و در ازاء دسته بیل، زغال و چوب بستنی، خورجین خود را از نفت، گاز و تولیدات پتروشیمی پرکنند و از سویی با وعده توسعه، پا در میادین نفت و گاز ایران گذاشته و با پیشرفتی صفر درصدی که در نوع خود قابل تأمل است، موجب عقب ماندن ۳ هزار روزه ایران از رقبای بازار و شرکای میادین مشترک شوند.‏
با همه این تفاسیر، برخی شرکت های چینی فعال در صنعت نفت که نتوانستند از نمایشگاه هجدهم آنگونه که توقع داشتند سود ببرند، با اندیشه تداوم اجرای ضعیف این نمایشگاه در دوره نوزدهم، از مشارکت در این دوره از نمایشگاه سرباززدند، غافل از اینکه حتی اگر هیچ اتفاق دیگری در صحنه سیاست و اقتصاد ایران رخ نداده بود، تنها حضور شیخ الوزراء و همراهانش در صنعت نفت، برای احیاء عزت و اعتبار از دست کفایت می کرد.‏
امروز در شرایطی که بسیاری از شرکت های صاحب نام و معتبر بین المللی برای بازگشت و حضور در صنعت نفت ایران به خط شده اند، آمدن یا جا ماندن برخی شرکت های چینی از نمایشگاهی که بسیاری از شرکت های مطرح در میان ازدحام متقاضیان پشت در ماندند، اهمیت چندانی ندارد، بلکه آنچه موجب مباهات و افتخار آفرینی یکی از خوش نام ترین وزرای کابینه و همکارانش می باشد، جایگزین شدن برندهای صاحب نام بین المللی به جای شرکت های بی نام و نشان چینی است.‏
چینی ها که در چند سال اخیر از صنعت نفت ایران منافع زیادی به دست آورده و علاوه بر انتفاع مستقیم، از حضور در صنعت نفت ایران برای گرم کردن بازار خود در ارتباط با کشورهای همجوار ایران استفاده کرده و در ازاء معطل کردن پروژه های ایران در میادین مشترک امتیازات زیادی از شرکای ایران گرفتند، پیام بازگشت تدبیر و امید به اقتصاد ایران را در اسرع وقت درک کرده و مهیای خروج یا انجام تعهدات شدند.‏
از سویی یکی دیگر از نکاتی که از آن می توان به عنوان گزینه ای برای کشیدن خط تمیز میان نمایشگاه نوزدهم با چند دوره قبلی یاد کرد، عدم حضور پرتعداد غرفه های عرضه کننده ساندویچ، بستنی و انواع دیگر خوراکی ها است، که در چند دوره گذشته بخش قابل توجهی از فضای آزاد نمایشگاه را به خود اختصاص داده بودند تا عدم استقبال شرکت ها کمتر به چشم بیاید و شرایطی را محیا کرده بودند که بازدیدکنندگان نمایشگاه تخصصی نفت، بتوانند در فضایی مفرح، لذت گذراندن پیک نیکی هر چند کوتاه مدت را در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت تجربه کنند.‏
به هرحال آنچه امروز با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت به ثبت رسید، افتخار دیگری برای دولت یازدهم و محکی برای سنجیدن عیار تدبیر آن است، اتفاقی که امید را در صنعت نفت ایران زنده کرد. ‏

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=1703