نقش توسعه پایدار در ترمیم توان اقتصادی جهان

0
۶۷۲ بازدید

دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد اعلام کرد: آرمان های توسعه پایدار باید به معیاری برای تخمین رشد فراگیر تبدیل شود که این مهم در ترمیم توان اقتصادی و بهروزی جهان نقش بسزایی دارد.

دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد اعلام کرد: آرمان های توسعه پایدار باید به معیاری برای تخمین رشد فراگیر تبدیل شود که این مهم در ترمیم توان اقتصادی و بهروزی جهان نقش بسزایی دارد.

به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، موخیزا کیتویی در آستانه برگزاری چهاردهمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه (آنکتاد ۱۴) در نایروبی افزود: میلیون ها نفر در سراسر جهان اعتماد خود را نسبت به این امر که اقتصاد جهان بتواند زندگی آنان را بهبود بخشد، از دست داده اند، به جای مشاهده ارزش مرزهای باز و تبادل آزاد اطلاعات و اندیشه ها تنها ابهام درباره آینده خود، رشد نابرابری ها و منافع ضعیف بهره وری را می بینند.
وی اظهارداشت: تعداد کمی از افراد از فناوری های جدیدی بهره می برند که ما را به یکدیگر مرتبط و جهان را کوچکتر می سازد و بسیاری با کابوس هراس و مناقشه، مهاجرت اجباری و افزایش بیگانه ستیزی روبه رو هستند.
کیتویی تصریح کرد: با در نظر گرفتن این امر که جهانی شدن در حال عقب نشینی است، این روحیه سرخورده توان بالقوه تجارت، امور مالی، فناوری و سرمایه گذاری را برای بهبود زندگی ها مهار می کند.
وی اضافه کرد: هم اکنون بادهای مخالف عمده در جهان در حال توسعه بر دورنمای رشد سایه انداخته و تهدیدی برای از بین بردن دستاوردهای توسعه ای است که به سختی به دست آمده اند.
دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد گفت: در آسیا با وجود تقاضای بی ثبات خارجی و کاهش تجارت جهانی زنجیره های ارزش بسیاری رو به کاهش است و بهره مندی از منافع حاصل از صنعتی شدن دشوارتر به نظر می رسد، به طوری که بدهی های شرکت ها و خانوار در حال افزایش است و اقتصادهای بسیاری که پیش تر رشد سریع داشتند درحال حاضر با چیزی رو به رو هستند که برخی ‘دام درآمد متوسط’ می نامند.
وی افزود: در افریقا و در بحبوحه پایان رونق فوق العاده کالا، توقف ورود سرمایه و افزایش بدهی های عمومی و خصوصی شاهد بد اقبالی در بازار نوپای ‘افریقا در حال رشد’ هستیم تهدیدهای امنیتی و دولت های شکست خورده به این پیچیدگی می افزایند و بزرگترین موج مهاجران در بیش از ۷۰ سال از این قاره بیرون رانده می شود.
کیتویی ادامه داد: هم اکنون در امریکای لاتین تعهد منطقه به فراگیری با دورنمای دهه از دست رفته دیگری رویارو است؛ قیمت های پایین تر کالا خروج سرمایه و کاهش استانداردهای زندگی قشر متوسط حکومت ها را به ارزیابی دوباره دستاوردهای آخرین دوره رونق و چگونگی دوباره به جریان انداختن صنعتی شدن وادار ساخت.
به گفته وی، جهانی شدن با ایجاد دو مسئله ساختاری مرتبط و عمده یعنی نابرابری های افزایش یافته و رشد کند بهره وری، جهان توسعه یافته را ترک گفته است.
وی اظهارداشت: درآمدهای متوسط راکد به واکنشی علیه مهاجرت در اروپا منجر شده و فضای ضد تجاری مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا و اکثریت آرای اخیر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از سوی رای دهندگانی بود که احساس می کنند جهانی شدن، آنان را نادیده انگاشته است.
وی تصریح کرد: انتشار اطلاعات از سوی افشاگران مانند اسناد پاناما، اعتماد نداشتن افراد به نهادهای سیاسی و اقتصادی را تشدید می کند. این امر نشانگر میزان آلوده بودن تجارت و سرمایه گذاری بین المللی با جریان های غیرقانونی معاملات پنهانی و بهشت مالیاتی حتی در مواردی با همدستی رهبران سیاسی است.
وی با بیان اینکه روحیه سرخورده جهانی علت قابل توجهی برای نگرانی بین المللی است گفت: در سازمان ملل متحد بدبینی کنونی را در برابر سه دستاورد خوش بینانه عمده چند جانبه قرار می دهیم که در ۲۰۱۵ مورد توافق قرار گرفتند.
به گفته وی؛ کنفرانس تامین مالی برای توسعه آدیس آبابا در ژوئیه، نشست سپتامبر در نیویورک در مورد دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار، کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس در پایان نوامبر برای ما بهترین راه مقابله با ناامیدی رو به رشدی که تجربه می کنیم و اجرای هرچه سریعتر موافقت نامه های سال گذشته است که باید مسیر خوش بینی سال گذشته را با تغییر در الگو و رویکرد به سمت احیای توانایی اقتصاد برای دستیابی به بهروزی دگرگون سازیم.
وی یادآورشد: ۱۷ آرمان توسعه پایدار که سال گذشته به عنوان بخشی از دستور کار ۲۰۳۰ مورد توافق قرار گرفتند، به همین علت از اهمیت زیاد برخوردارند.
وی ادامه داد: آرمان های توسعه پایدار، طرح کلی اقتصاد، جوامع و محیط زیست ما را در ۲۰۳۰ در اختیار قرار می دهند و چنانچه آرمان های توسعه پایدار را جدی بگیریم می توانند به معیاری موثر برای نظارت بر فراگیری بهروزی جهانی تبدیل شوند.
وی گفت: چهاردهمین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه (آنکتاد ۱۴) در ژوئیه و در نایروبی برای پیشبرد دستور کار ۲۰۳۰ حیاتی خواهد بود همکاری بین المللی در تجارت، امور مالی، فناوری و سرمایه گذاری تاکیدی عمده بر آرمان های توسعه پایدار است.
وی اضافه کرد: در نایروبی دولت های عضو سازمان ملل متحد به صورت جمعی درخصوص مشارکت بین المللی خود در مورد این مسائل طی چهار سال آینده توافق خواهند کرد و درآنجا رهبران جهان به چگونگی راه اندازی مجدد جریان رشد تجارت جهانی از جمله راه تجارت خدمات، تجارت الکترونیک و موافقت نام های منطقه ای خواهند پرداخت. آنان همچنین در مسیر همکاری های بین المللی بیشتر برای مقابله با فرار از مالیات، اصلاح اداره امور سرمایه گذاری و بهبود مدیریت بین المللی بدهی ها حرکت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: مدیران عامل ، سرمایه گذاران و رهبران کسب و کارها هم نقشی مهم در نایروبی دارند؛ نشست جهانی سرمایه گذاری آنکتاد حداکثر سرمایه گذاری مولدتر را در کشورها و مناطقی متحد می سازد که به آن نیاز دارند.
وی اظهارداشت: نخستین گزارش آماری کارگزاری سازمان ملل متحد در مورد آرمان های توسعه پایدار از سوی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه (انکتاد) در نایروبی ارایه خواهد شد و همچنین گزارش آمار و ارقام توسعه و جهانی شدن نخستین ارزیابی سازمان ملل متحد خواهد بود که شکاف های تجارت امور مالی فناوری و سرمایه گذاری را معیار قرار می دهد که باید تا ۲۰۳۰ بسته شود.
وی ادامه داد: تمام جهان برای پیوستن به تلاش های ما در نایروبی به منظور احیای روحیه سازنده ای دعوت هستند که به بهروزی، کرامت و سیاره ای بهتر خواهد انجامید.
وی افزود: همراه با یکدیگر می توانیم دوباره به تجارت، امور مالی، فناوری و سرمایه گذاری به عنوان نیروهای مثبت برای پایان بخشیدن به فقر و رها نکردن دیگران پشت سر، توان بخشیم.
کیتویی گفت: تلاش های جمعی ما در این حوزه می تواند روحیه مشارکت بین المللی ما را تجدید کند و اجازه دهیم برای نظارت بر فراگیری رشد جهانی و بازگرداندن امید به بهروزی برای همگان که جهانی شدن در اختیار ما قرار می دهد، آرمان های توسعه پایدار را به کار بندیم.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=36003