کد خبر: 3062
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۳

نقد شونده ترین سهام بورسی اعلام شدند

نقد شونده ترین سهام بورسی اعلام شدند

گروه بازارسرمایه : در جدول سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده 15 شرکت دارای درصد سهام شناور آزاد بالای 50 درصد، 21 شرکت دارای درصد سهام شناور بین 40 تا 50 درصد، 45 شرکت سهام شناور بین 30 تا 40 درصد و 60 شرکت سهام شناور بین 20 تا 30 درصد دارند

اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای ابلاغیه ضوابط نحوه محاسبه سهام شناور آزاد ناشران پذیرفته شده در بورس ها و بازار خارج بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 11 مرداد 89، درصد سهام شناور آزاد شرکت ها در تاریخ 31 خرداد 93 را اعلام کرد.
در این جدول 15 شرکت دارای درصد سهام شناور آزاد بالای 50 درصد، 21 شرکت دارای درصد سهام شناور بین 40 تا 50 درصد، 45 شرکت سهام شناور بین 30 تا 40 درصد و 60 شرکت سهام شناور بین 20 تا 30 درصد دارند.
این در حالی است که سهام شناور 92 شرکت بین 10 تا 20 درصد قرار دارد.
بر این اساس، سرمایه گذاری صنعت بیمه با 77 درصد سهام شناور آزاد در آخرین روز خرداد ماه 93، به عنوان نقد شونده ترین سهام در میان شرکت های بورسی انتخاب شد. سهام شناور با احتساب ضریب شناوری این شرکت نیز 76.59 درصد است.
قند شیرین خراسان، با 67 درصد سهام شناور و 67.38 درصد سهام شناور با احتساب ضریب شناوری در رتبه دوم قرار دارد.
رتبه سوم جدول نقدشونده ترین سهام شرکت های بورسی به سرمایه گذاری توسعه آذربایجان اختصاص دارد. سهام شناور این شرکت در پایان خرداد ماه 67 درصد و سهام شناور با احتساب ضریب شناوری 66.9 درصد بود.
عمران و توسعه فارس هم با 66 درصد سهام شناور آزاد و 68.95 درصد سهام شناور با احتساب ضریب شناوری در رده چهارم قرار دارد. فراورده های نسوز آذر با  64 درصد سهام شناور آزاد در رده پنجم و قند ثابت خراسان با 62 درصد سهام شناور در رتبه ششم قرار دارد.
رتبه های هفتم و هشتم جدول نقد شونده ها هم به ترتیب به شرکت های بانک پاسارگاد و صنایع سرماآفرین ایران اختصاص دارد. درصد سهام شناور این دو شرکت به ترتیب 59 و 55 درصد است.
سرمایه گذاری نیرو هم در این جدول در ردیف نهم قرار گرفته است. این شرکت با 55 درصد سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار حضور دارد.
جایگاه دهم نیز با 55 درصد سهام شناور آزاد به صنایع آذرآب اختصاص دارد.
در مقابل درصد سهام شناور با احتساب ضریب شناوری 14 شرکت صفر درصد است. فنرسازی خاور، مهندسی فیروزا، گلوکوزان، صنایع شیمیایی رنگین، معدنی دماوند، سیمان دشتستان، گروه صنعتی ملی، مجتمع فولاد خراسان، فولاد کاویان، پشمبافی توس، سیمان فارس، ایران گچ، نساجی بروجرد و پتروشیمی اصفهان این چهارده شرکت را تشکیل می دهند.
یادآور می شود سهام شناور اعلام شده با احتساب ضریب شناوری (عبارت است از حاصل تقسیم تعداد روزهایی از دوره مالی ناشر که طی آن معاملات سهم در بازار عادی بیش از 0001/0 تعداد سهام ناشر است بر نصف روزهای معاملاتی آن دوره و حداکثر معادل یک است) محاسبه شده است. شروع دوره مالی برای تمامی شرکت ها، به جزء عرضه شده طی دوره که متناسب با روز عرضه تا آخر دوره محاسبه شده است- از تاریخ اول تیرماه 92 تا 31 خرداد 93 در نظر گرفته شده است.
به علاوه، شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است، در صورتی که مجموع درصد سهام شرکت‌های مذکور بالای 5 درصد شده باشد به عنوان سهام مدیریتی محاسبه شده است.
در عین حال، نحوه محاسبه سهام داران مدیریتی و غیرمدیریتی در سهام شناور به این صورت بوده است که اگر هر سهام داری یکی از شرایط زیر را داشته باشد؛ سهام دار مدیریتی است. نخست اینکه اشخاص حقیقی که به واسطۀ سهامداری خود، اقوام نسبی از طبقه اول و دوم و یا اشخاص حقوقی تحت کنترل خود، مجموعاً مساوی یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشد. همچنین اشخاص حقوقی که به واسطه سهام داری خود، اشخاص حقوقی تحت کنترل یا اشخاص حقوقی با کنترل کننده مشترک مجموعاً مساوی یا بیشتر از 5 درصد سهام ناشر را داشته باشند.